Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, remontu i rewaloryzacji zabytkowej kamienicy przy Placu Wolności 2 w Łodzi

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446046)

Client
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
State
łódzkie
Address
90-532 Łódź, ul. ks. I.J. Skorupki 21 21
Phone
42 638 48 88
Fax
42 638 48 77
www
www.uml.lodz.pl
E-Mail
zamowienia@uml.lodz.pl; t.olszowka@uml.lodz.pl
Created
2019-02-11

Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. I.J. Skorupki 21 21 90-532 Łódź łódzkie tel. 42 638 48 88 fax. 42 638 48 77 REGON 00051418200000 www.uml.lodz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, remontu i rewaloryzacji zabytkowej kamienicy przy Placu Wolności 2 w Łodzi

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy, remontu i rewaloryzacji zabytkowej kamienicy przy placu Wolności 2 w Łodzi. Zadanie dotyczy modernizacji zabytkowej kamienicy przy placu Wolności 2, z dostosowaniem układu funkcjonalnego pomieszczeń do potrzeb Muzeum Miasta Łodzi, w celu zapewnienia właściwych warunków pracy i realizacji celów programowych Muzeum oraz działań konserwatorskich, w celu przywrócenia zabytkowej kamienicy jej pierwotnego wyglądu, właściwego stanu technicznego oraz przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71220000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: (Numeracja zgodna z SIWZ) 9.1 Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN). 9.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymi

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information