Usługa w zakresie realizacji działań promocyjno – informacyjnych oraz kampanii promującej ofertę turystyczną w ramach projektu pn.: Aktywna Dolina Rzeki Warty

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446045)

Client
Powiat Zduńskowolski
State
łódzkie
Address
98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25 25
Phone
043 8232204
Fax
043 8232204
www
www.powiatzdunskowolski.pl
E-Mail
starostwo@powiatzdunskowolski.pl
Created
2019-02-11

Powiat Zduńskowolski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Zduńskowolski ul. Złotnickiego 25 25 98-220 Zduńska Wola łódzkie tel. 043 8232204 fax. 043 8232204 REGON 73093479500000 www.powiatzdunskowolski.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa w zakresie realizacji działań promocyjno – informacyjnych oraz kampanii promującej ofertę turystyczną w ramach projektu pn.: Aktywna Dolina Rzeki Warty

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie realizacji działań promocyjno – informacyjnych oraz kampanii promującej ofertę turystyczną w ramach projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: 1) Część I – Opracowanie strony internetowej projektu wraz z aplikacją mobilną; 2) Część II – Wykonanie (produkcja) i emisja w rozgłośniach o zasięgu regionalnym spotu radiowego; 3) Część III – Organizacja outdoorowej kampanii reklamowej w formie billboardów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach, w szczególności w Załączniku nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79342200-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information