Dostawa energii elektrycznej do obiektów Instytutu Włókiennictwa w Łodzi

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446044)

Client
Instytut Włókiennictwa
State
łódzkie
Address
92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15 5
Phone
042 6163103
Fax
042 6792638
www
www.iw.lodz.pl
E-Mail
dmatysiak@iw.lodz.pl
Created
2019-02-11

Instytut Włókiennictwa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Włókiennictwa ul. Brzezińska 5/15 5 92-103 Łódź łódzkie tel. 042 6163103 fax. 042 6792638 REGON 00005023900000 www.iw.lodz.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Instytutu Włókiennictwa w Łodzi

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Instytutu Włókiennictwa w Łodzi położonych: • przy ul. Brzezińskiej 1/3 oraz przy ul. Brzezińskiej 5/15 • przy ul. Gdańskiej 118 1.1 Dostawa energii elektrycznej do zakładu przy ul. Brzezińskiej 1/3 oraz przy ul. Brzezińskiej 5/15 a) Nazwa i adres firmy: Instytut Włókiennictwa, 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15, gm. Widzew b) Opis punktu poboru: Stacja abonencka nr 13266 c) Adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, gmina): 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 1/3, gm. Widzew d) moc umowna 950 kW e) taryfa B22 f) Numer licznika: 00489570 g) Operator Systemu Dystrybucyjnego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto h) Nazwa dotychczasowego Sprzedawcy: TRMEW Obrót Sp. z o.o., Grudziądz, ul. Królowej Jadwigi 1 i) Numer aktualnie obowiązującej umowy: SKK/503/2018 – umowa na dostarczenie energii elektrycznej j) Data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy: Data zawarcia umowy – 23.03.2018 r., umowa na czas określony od. 01.04.2018 r. – 31.03.2019 r. k) Numer ewidencyjny PPE: 000069333408 Układ pomiarowy pośredni wyposażony w czterokwadrantowy licznik typu A1500, 3x58/100V, 1(6)A, kl. 0,5, licznik kontrolny typu A1500, 3x58/100V, 1(6)A, kl. 1, listwę WAGO 847-296/001/60, modem GSM/GPRS Basic SKALAR l) Układ pomiarowy zainstalowany w abonenckiej stacji w tablicy pomiarowej o wymiarach 800x600 mm, wykonanej w II klasie ochronności - przystosowanej do plombowania. - Przekładniki prądowe TPU60.13, 40/5 A, Jthp=300JpN, SN=10 VA, kl. 0,5 FS5. - Przekładniki napięciowe UMZ24-1, 15000: /100: V/V, kl. 0,5, S=5 VA. m) Prognozowane zużycie energii 1900 MWh , w tym: - szczytowa 532 MWh, - pozaszczytowa 1 368 MWh n) Zamawiający zaliczany jest do III grupy przyłączeniowej. o) Punkt odbioru jest przystosowany do zasady TPA. 1.2 Dostawa energii elektrycznej do zakładu przy ul. Gdańskiej 118 a. Nazwa i adres firmy: Instytut Włókiennictwa, 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15, gm. Widzew b. Opis punktu poboru: Stacja abonencka nr 53258 c. Adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, gmina): 90-520 Łódź, ul. Gdańska 118, gm. Polesie d. Grupa taryfowa (obecna i nowa): B22 (obecna i nowa) e. Moc umowna: 230 kW f. Planowane roczne zużycie energii: 280 MWh , w tym: energia szczytowa 80 MWh, pozaszczytowa 200 MWh g. Numer licznika: 00407833-2010 h. Operator Systemu Dystrybucyjnego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto i. Nazwa dotychczasowego Sprzedawcy: j. TRMEW Obrót Sp. z o.o., Grudziądz, ul. Królowej Jadwigi 1 k. Numer aktualnie obowiązującej umowy: SKK/503/2018 – umowa na dostarczanie energii elektrycznej l. Data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy: Data zawarcia umowy – 23.03.2018 r., umowa na czas określony od. 01.04.2018 r. – 31.03.2019 r. Obowiązująca umowa sprzedaży energii elektrycznej nie wymaga wypowiedzenia. m. Numer ewidencyjny PPE: 000057292207 n. Układ pomiarowy: - Układ pomiarowy pośredni wyposażony w czterokwadrantowy licznik typu A1500, 3x58/100V, 1(6)A, kl. 0,5, licznik kontrolny typu A1350, 3x58/100V, 1(6)A, kl. 0,5, listwę WAGO 847-296/001/60, modem GSM/GPRS Basic SKALAR - Układ pomiarowy zainstalowany w abonenckiej stacji nr 53258 w tablicy pomiarowej o wymiarach 800x600 mm, wykonanej w II klasie ochronności - przystosowanej do plombowania. - Przekładniki prądowe IMZ 24, 10/5 A, Jthp=1000JpN, SN=10 VA, kl. 0,5 FS5. - Przekładniki napięciowe VRQ2n/S1, 15000: /100: V/V, kl. 0,2, S=10 VA. o. Zamawiający zaliczany jest do III grupy przyłączeniowej. p. Punkt odbioru jest przystosowany do zasady TPA. Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić pełną procedurę związaną ze zmianą sprzedawcy u OSD - PGE Dystrybucja S.A.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09300000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information