Remont zabytkowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chośnica

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446040)

Client
Gmina Parchowo
State
pomorskie
Address
77-124 Parchowo, ul. Krótka 2 2
Phone
059 8214466
Fax
059 8214466
E-Mail
p.labuda@parchowo.pl
Created
2019-02-11

Gmina Parchowo

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Parchowo ul. Krótka 2 2 77-124 Parchowo pomorskie tel. 059 8214466 fax. 059 8214466 REGON 77097954200000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont zabytkowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chośnica

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont zabytkowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chośnica” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. W ramach zadania „Remont zabytkowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chośnica” należy wykonać m.in.: - rozbiórka ścianek działowych w „dużej sali” świetlicy, - rozbiórka drewnianych oraz wykonanie nowych ścianek obudowy schodów do piwnicy - wykonanie nowej klatki schodowej, - wykonanie ścianek działowych w węźle sanitarnym, - zamurowanie oraz przesunięcia otworów drzwiowych, - wymiana stolarki drzwiowej wraz z futrynami, - wymiana pozostałych starych okien, - wymiana nawierzchni i podkładu podłóg, - obłożenie istniejących ścian płytami G-K, - malowanie ścian i sufitów, - położenie płytek glazurowanych i terakoty w węźle sanitarnym oraz rozdzielni, - wyposażenie węzła sanitarnego oraz rozdzielni cateringu; - obłożenie schodów oraz podestu wejściowego płytkami antypoślizgowymi, - wymiana poszycia dachu, - wymiana instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej, - wymiana kotła instalacji c.o. wraz z zasobnikiem cwu, - wymiana grzejników na aluminiowe, - wykonanie izolacji stropu nad parterem, - wymiana kominów Przy wymianie stolarki okiennej należy zachować istniejący kształt i podział, przewiązki zewnętrzne, kolorystyka dopasowana do istniejącej. Nowe drzwi wykonać na wzór zabytkowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacje projektowe (załącznik nr 8 do SIWZ), Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz przedmiary robót (załącznik nr 10 do SIWZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą. Ustala się wadium w wysokości 4.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium znajdują się w pkt. 8 SIWZ

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information