Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowości: Zubrzyca Górna, Zubrzyca Dolna, Orawka, Chyżne, Lipnica Mała, Jabłonka

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446038)

Client
Gmina Jabłonka
State
małopolskie
Address
34-480 Jabłonka, ul. 3 Maja 1
Phone
182 611 146
Fax
182 652 468
www
www.jablonka.pl
E-Mail
zpubliczne@jablonka.ug.gov.pl
Created
2019-02-11

Gmina Jabłonka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Jabłonka ul. 3 Maja 1 34-480 Jabłonka małopolskie tel. 182 611 146 fax. 182 652 468 REGON 54325500000000 www.jablonka.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowości: Zubrzyca Górna, Zubrzyca Dolna, Orawka, Chyżne, Lipnica Mała, Jabłonka

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie „budowy ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowości: Zubrzyca Górna, Zubrzyca Dolna, Orawka, Chyżne, Lipnica Mała, Jabłonka” zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami i normami. 2. Zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 2.1. Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Zubrzycy Górnej – dz. ewid. nr 7929/1, 7935/2, 7935/1: a) wykonanie korytowania terenu b) wykonanie podbudowy tłuczniowo-piaskowej c) wykonanie fundamentów pod urządzenia siłowni zewnętrznej d) profilowanie i zagęszczenie podłoża e) ułożenie nawierzchni poliuretanowej f) dostawa i montaż wyposażenia - urządzeń siłowni zewnętrznej do ćwiczeń : • pajacyk, • twister, • narciarz, • prasa nożna, • motyl, • wioślarz, • drabinka • wahadło • orbitrek • trenenażer nóg hydrauliczny • steper g) plantowanie i porządkowanie terenu h) wykonanie oznakowania informacyjnego na urządzeniach i) tablicy z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z siłowni zewnętrznej j) Na każdym urządzeniu siłowni zewnętrznej muszą być umieszczone w sposób trwały - malowane proszkowo lub tabliczki znamionowe (niedopuszczalne są naklejki) i wyraźnie rozpoznawalny następujące informacje: • instrukcje obsługi i sposób wykonywania ćwiczeń wraz z odpowiednimi piktogramami, główne funkcje urządzenia, • zagrożenia, • maksymalna dopuszczalna masa ciała użytkownika, • informacja, że siłownia przeznaczona jest dla użytkowników powyżej 14 lat lub o wzroście minimum 1,4 m, • nazwę i adres producenta lub dystrybutora, identyfikację urządzenia i rok produkcji, numer i datę aktualnie obwiązującej normy, 2.2. Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Zubrzycy Dolnej – dz. ewid. nr 2970/2, 2971/4, 5215/8, 2965/5: a) wykonanie korytowania terenu b) wykonanie podbudowy tłuczniowo-piaskowej c) wykonanie fundamentów pod urządzenia siłowni zewnętrznej d) profilowanie i zagęszczenie podłoża e) ułożenie nawierzchni poliuretanowej f) dostawa i montaż wyposażenia - urządzeń siłowni zewnętrznej do ćwiczeń : • pajacyk, • twister, • narciarz, • prasa nożna, • motyl, • wioślarz, • drabinka • wahadło • orbitrek • trenenażer nóg hydrauliczny • steper • twister siedząc g) plantowanie i porządkowanie terenu h) wykonanie oznakowania informacyjnego na urządzeniach i) tablicy z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z siłowni zewnętrznej j) na każdym urządzeniu siłowni zewnętrznej muszą być umieszczone w sposób trwały - malowane proszkowo lub tabliczki znamionowe (niedopuszczalne są naklejki) i wyraźnie rozpoznawalny następujące informacje: • instrukcje obsługi i sposób wykonywania ćwiczeń wraz z odpowiednimi piktogramami, główne funkcje urządzenia, • zagrożenia, • maksymalna dopuszczalna masa ciała użytkownika, • informacja, że siłownia przeznaczona jest dla użytkowników powyżej 14 lat lub o wzroście minimum 1,4 m, • nazwę i adres producenta lub dystrybutora, identyfikację urządzenia i rok produkcji, numer i datę aktualnie obwiązującej normy 2.3. Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Orawce – dz. ewid. nr 78/5, 78/26: a) wykonanie korytowania terenu b) wykonanie podbudowy tłuczniowo-piaskowej c) wykonanie fundamentów pod urządzenia siłowni zewnętrznej d) profilowanie i zagęszczenie podłoża e) ułożenie nawierzchni poliuretanowej f) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej g) dostawa i montaż wyposażenia - urządzeń siłowni zewnętrznej do ćwiczeń : • twister, • narciarz, • prasa nożna, • motyl, • wioślarz, • drabinka • orbitrek • trenenażer nóg hydrauliczny • steper g) plantowanie i porządkowanie terenu h) wykonanie oznakowania informacyjnego na urządzeniach i) tablicy z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z siłowni zewnętrznej j) na każdym urządzeniu siłowni zewnętrznej muszą być umieszczone w sposób trwały -malowane proszkowo lub tabliczki znamionowe (niedopuszczalne są naklejki) i wyraźnie rozpoznawalny następujące informacje: • instrukcje obsługi i sposób wykonywania ćwiczeń wraz z odpowiednimi piktogramami, główne funkcje urządzenia, • zagrożenia, • maksymalna dopuszczalna masa ciała użytkownika, • informacja, że siłownia przeznaczona jest dla użytkowników powyżej 14 lat lub o wzroście minimum 1,4 m, • nazwę i adres producenta lub dystrybutora, identyfikację urządzenia i rok produkcji, numer i datę aktualnie obwiązującej normy 2.4. Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Chyżnem – dz. ewid. nr 4555/3, 4555/5, 4552/17: a) wykonanie korytowania terenu b) wykonanie podbudowy tłuczniowo-piaskowej c) wykonanie fundamentów pod urządzenia siłowni zewnętrznej d) profilowanie i zagęszczenie podłoża e) ułożenie nawierzchni poliuretanowej f) dostawa i montaż wyposażenia - urządzeń siłowni zewnętrznej do ćwiczeń : • twister, • narciarz, • prasa nożna, • motyl, • wioślarz, • drabinka • wahadło • orbitrek • trenenażer nóg hydrauliczny • steper g) plantowanie i porządkowanie terenu h) wykonanie oznakowania informacyjnego na urządzeniach i) tablicy z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z siłowni zewnętrznej j) na każdym urządzeniu siłowni zewnętrznej muszą być umieszczone w sposób trwały - malowane proszkowo lub tabliczki znamionowe (niedopuszczalne są naklejki) i wyraźnie rozpoznawalny następujące informacje: • instrukcje obsługi i sposób wykonywania ćwiczeń wraz z odpowiednimi piktogramami, główne funkcje urządzenia, • zagrożenia, • maksymalna dopuszczalna masa ciała użytkownika, • informacja, że siłownia przeznaczona jest dla użytkowników powyżej 14 lat lub o wzroście minimum 1,4 m, • nazwę i adres producenta lub dystrybutora, identyfikację urządzenia i rok produkcji, numer i datę aktualnie obwiązującej normy 2.5. Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Lipnicy Małej – dz. ewid. nr 12877: a) wykonanie korytowania terenu b) wykonanie podbudowy tłuczniowo-piaskowej c) wykonanie fundamentów pod urządzenia siłowni zewnętrznej d) profilowanie i zagęszczenie podłoża e) ułożenie nawierzchni poliuretanowej f) dostawa i montaż wyposażenia - urządzeń siłowni zewnętrznej do ćwiczeń : • twister, • narciarz, • prasa nożna, • motyl, • wioślarz, • orbitrek g) plantowanie i porządkowanie terenu h) wykonanie oznakowania informacyjnego na urządzeniach i) tablicy z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z siłowni zewnętrznej j) na każdym urządzeniu siłowni zewnętrznej muszą być umieszczone w sposób trwały -malowane proszkowo lub tabliczki znamionowe (niedopuszczalne są naklejki) i wyraźnie rozpoznawalny następujące informacje: • instrukcje obsługi i sposób wykonywania ćwiczeń wraz z odpowiednimi piktogramami, główne funkcje urządzenia, • zagrożenia, • maksymalna dopuszczalna masa ciała użytkownika, • informacja, że siłownia przeznaczona jest dla użytkowników powyżej 14 lat lub o wzroście minimum 1,4 m, • nazwę i adres producenta lub dystrybutora, identyfikację urządzenia i rok produkcji, numer i datę aktualnie obwiązującej normy 2.6. Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Jabłonce – dz. ewid. nr 2453: a) wykonanie korytowania terenu b) wykonanie podbudowy tłuczniowo-piaskowej c) wykonanie fundamentów pod urządzenia siłowni zewnętrznej d) profilowanie i zagęszczenie podłoża e) ułożenie nawierzchni poliuretanowej f) dostawa i montaż wyposażenia - urządzeń siłowni zewnętrznej do ćwiczeń : • twister, • narciarz, • motyl, • wioślarz, • orbitrek • trenenażer nóg hydrauliczny • steper g) plantowanie i porządkowanie terenu h) wykonanie oznakowania informacyjnego na urządzeniach i) tablicy z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z siłowni zewnętrznej j) na każdym urządzeniu siłowni zewnętrznej muszą być umieszczone w sposób trwały - malowane proszkowo lub tabliczki znamionowe (niedopuszczalne są naklejki) i wyraźnie rozpoznawalny następujące informacje: • instrukcje obsługi i sposób wykonywania ćwiczeń wraz z odpowiednimi piktogramami, główne funkcje urządzenia, • zagrożenia, • maksymalna dopuszczalna masa ciała użytkownika, • informacja, że siłownia przeznaczona jest dla użytkowników powyżej 14 lat lub o wzroście minimum 1,4 m, • nazwę i adres producenta lub dystrybutora, identyfikację urządzenia i rok produkcji, numer i datę aktualnie obwiązującej normy 3. Szczegółowy zakres prac precyzuje, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opis przedmiotu zamówienia stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Szczegółowy wykaz robót wchodzących w zakres umowy przedstawiono w dokumentacjach projektowych oraz przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 4. CPV Oznaczenie zgodne z CPV: CPV – 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu CPV- 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg CPV- 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw CPV- 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych CPV - 37440000 - 4 sprzęt do ćwiczeń fizycznych; CPV - 45223100 - 7 montaż konstrukcji metalowych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Załącznik Nr 9 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 10 do SIWZ Dokumentacja techniczno – projektowa (projekty budowlane, projekty wykonawcze) Załącznik Nr 11 do SIWZ Przedmiary Przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, mają charakter poglądowy i mogą stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę.) 6. Wymagany okres gwarancji: Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. UWAGA!!! Zamawiający informuje, że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 40 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma maksymalnie 40 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji (36 miesięcy) otrzyma 0 pkt

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 37410000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 u

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information