„UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446037)

Client
Powiat Wołomiński
State
mazowieckie
Address
05-200 Wołomin, Prądzyńskiego 3
Phone
7874301,03,04 w. 152,
Fax
22 7765093
E-Mail
bzp@powiat-wolominski.pl,
Created
2019-02-11

Powiat Wołomiński

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Wołomiński Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin mazowieckie tel. 7874301,03,04 w. 152, fax. 22 7765093 REGON 13269344000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz tzw. ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Wołomińskiego i jednostek organizacyjnych. Opis przedmiotu zamówienia podzielony został na dwa następujące Zadania Zadanie I: ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wołomińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Rozdział I – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 2) Rozdział II - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 3) Rozdział III - ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych od wszystkich ryzyk 4) Rozdział IV - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Zadanie II: ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Wołomińskiego i jednostek organizacyjnych. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Rozdział I – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 2) Rozdział II - ubezpieczenie autocasco 3) Rozdział III - ubezpieczenie assistance 4) Rozdział IV - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z ruchem pojazdów mechanicznych

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information