Remont dwóch budynków z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i mieszkania chronione oraz wykonanie prac remontowych w Środowiskowym Domu Pomocy i Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kodniu w ramach projektu „Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gmi

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446030)

Client
Gmina Kodeń
State
lubelskie
Address
21-509 Kodeń, ul. 1 Maja 20
Phone
833 754 155
Fax
833 754 347
www
https://ugkoden.bip.lubelskie.pl
E-Mail
ug@koden.pl
Created
2019-02-11

Gmina Kodeń

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Kodeń ul. 1 Maja 20 21-509 Kodeń lubelskie tel. 833 754 155 fax. 833 754 347 REGON 030237563 https://ugkoden.bip.lubelskie.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont dwóch budynków z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i mieszkania chronione oraz wykonanie prac remontowych w Środowiskowym Domu Pomocy i Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kodniu w ramach projektu „Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gmi

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest remont dwóch budynków z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i mieszkania chronione oraz wykonanie prac remontowych w Środowiskowym Domu Pomocy i Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kodniu, który jest realizowany w ramach projektu „Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gminie Kodeń” „Remont budynku mieszkalnego socjalnego w miejscowości Zabłocie”, którego zakres rzeczowy robót obejmuje, w szczególności: docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych i fundamentowych, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi wewnętrznych, remont podłóg, remont ścian, remont schodów wewnętrznych, remont schodów zewnętrznych, demontaż oraz montaż instalacji c.o. oraz wymianę grzejników wraz z oprzyrządowaniem wg branży sanitarnej, wymiana istniejącego kotła na kocioł na pellet wraz z urządzeniami do podawania paliwa i usuwania popiołu. wg branży sanitarnej, wymianę instalacji elektrycznej na nową wraz z wymianą istniejącego oświetlenia na energooszczędne typu LED wg branży elektrycznej (obwody gniazdkowe, obwody oświetleniowe, punkty oświetleniowe, wymiana zabezpieczeń), wykonanie instalacji kolektorów słonecznych wg branży sanitarnej, wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków wg branży sanitarnej. „Remont budynku mieszkalnego socjalnego w miejscowości Kopytów”, którego zakres rzeczowy robót obejmuje, w szczególności: docieplenie stropodachu ścian zewnętrznych ścian piwnicznych i fundamentowych, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi wewnętrznych, remont podłóg, remont ścian, remont schodów wewnętrznych, remont schodów zewnętrznych, demontaż oraz montaż instalacji c.o. oraz wymianę grzejników wraz z oprzyrządowaniem wg branży sanitarnej, wymiana istniejącego kotła na kocioł na pellet wraz z urządzeniami do podawania paliwa i usuwania popiołu. wg branży sanitarnej, wymianę instalacji elektrycznej na nową wraz z wymianą istniejącego oświetlenia na energooszczędne typu LED wg branży elektrycznej (obwody gniazdkowe, obwody oświetleniowe, punkty oświetleniowe, wymiana zabezpieczeń), wykonanie instalacji kolektorów słonecznych wg branży sanitarnej, wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków wg branży sanitarnej. „Remont w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kodniu”, którego zakres rzeczowy robót obejmuje, w szczególności: remont windy, zakup i montaż schodołazu, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, remont kolektorów słonecznych, montaż klimatyzacji, demontaż opraw oraz montaż opraw oświetleniowych, wykonanie prób i pomiaru natężenia oświetlenia wewnętrznego, montaż instalacji monitoringu, przygotowanie powierzchni starych tynków oraz dwukrotne malowanie z gruntowaniem tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information