Budowa oświetlenia ulic w programie„Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2019 Etap 3

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446027)

Client
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
State
pomorskie
Address
80560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
Phone
583 205 100
Fax
583 205 105
Created
2019-02-11

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80560 Gdańsk pomorskie tel. 583 205 100 fax. 583 205 105 REGON 16837200000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa oświetlenia ulic w programie„Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2019 Etap 3

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2019 Etap 3. Efektem rzeczowym zadania jest wykonanie oświetlenia ulic, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych. 2. Przedmiotowe zamówienia obejmuje swoim zakresem dwie części. 2.1. Część nr 1. Nazwa: Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2019 Etap 3. 1. Budowa oświetlenia ul. Bema w Gdańsku. 2.2. Część nr 2. Nazwa: Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2019 Etap 3. 1. Poprawa bezpieczeństwa obszaru ochrony ujęcia wody „Czarny Dwór” i „Zaspa” poprzez budowę oświetlenia wzdłuż ulicy Powstańców Wielkopolskich w Gdańsku.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: a) dla części nr 1 – 1 700 zł ; b) dla części nr 2 – 3 500 zł . 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących forma

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information