„Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk”.”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446026)

Client
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
State
śląskie
Address
41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 207
Phone
032 3513300, 3513301, 3513364
Fax
032 3513309, -10, 3513369
www
www.srk.com.pl
E-Mail
przetargi@srk.com.pl; ajuraszek@srk.com.pl
Created
2019-02-11

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ul. Strzelców Bytomskich 207 207 41-914 Bytom śląskie tel. 032 3513300, 3513301, 3513364 fax. 032 3513309, -10, 3513369 REGON 27690250400000 www.srk.com.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk”.”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać: inwentaryzację stanu istniejącego, przedmiar robót, kosztorys określający wartość kosztów rozbiórki uwzględniający utylizację uzyskanych odpadów (z wykluczeniem złomu), w tym odpadów znajdujących się wewnątrz budynku z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, technologię robót rozbiórkowych, specyfikację odzyskanej stali, informację do planu BIOZ, pomiar geodezyjny powykonawczy, potwierdzający dokonanie zmian w zasobie mapowym

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71242000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: − 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych, 00/100)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information