Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446025)

Client
Miasto i Gmina Pleszew
State
wielkopolskie
Address
63300 Pleszew, Rynek 1
Phone
(062) 74 28 300
Fax
(062) 74 28 301
www
https://bip.pleszew.pl/
E-Mail
umgpleszew@pleszew.pl
Created
2019-02-11

Miasto i Gmina Pleszew

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto i Gmina Pleszew Rynek 1 63300 Pleszew wielkopolskie tel. (062) 74 28 300 fax. (062) 74 28 301 https://bip.pleszew.pl/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zamówienie pn. „Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew” obejmuje: a) Zadanie częściowe nr 1 – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej (do 5 m2 pow. łaty) mieszankami mineralno–bitumicznymi zamkniętymi z obcinaniem krawędzi. Zakres zadania około 160,00 Mg. b) Zadanie częściowe nr 2 – mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg gruntowych: mechaniczne profilowanie nawierzchni polegające na wyrównaniu podłużnym i poprzecznym drogi z nadaniem jezdni prawidłowego spadku oraz mechaniczne zagęszczenie gruntu. Zakres zadania około 110.000,00 m kw. c) Zadanie częściowe nr 3 – remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej: remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 i 8 cm. Zakres zadania około 960,00 m kw. d) Zadanie częściowe nr 4 – podbudowy tłuczniowe w tym: ­- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV i głębokości 10 cm wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km, ­- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, ­- podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-63 mm – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Zakres zadania około 2800,00 m kw. e) Zadanie częściowe nr 5 – wyrównanie tłuczniem istniejącej podbudowy tłuczniowej: wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem z kamienia łamanego o frakcji 0- 31,5 mm - zagęszczenie mechaniczne o średniej grubości po zagęszczeniu do 10 cm. Zakres zadania około 500,00 m sześciennych. f) Zadanie częściowe nr 6 – wyrównanie żużlem wielkopiecowym istniejącej podbudowy żużlowej: wyrównanie istniejącej podbudowy żużlowej żużlem wielkopiecowym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Zakres zadania około 4200,00 m kw.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1) Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) na Zadanie częściowe nr 1 – 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych), b) na Zadanie częściowe nr 2 – 650,00 zł (słownie: sześćse

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information