Modernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku tzw. „starej remizy” zlokalizowanego w Więcborku przy ul. Strzeleckiej 5 w celu utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446023)

Client
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2 2
Phone
56 62 18 248
Fax
56 62 18 455
E-Mail
j.pawlak@kujawsko-pomorskie.pl
Created
2019-02-11

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2 2 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 56 62 18 248 fax. 56 62 18 455 REGON 87112129000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku tzw. „starej remizy” zlokalizowanego w Więcborku przy ul. Strzeleckiej 5 w celu utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku tzw. „starej remizy” zlokalizowanego w Więcborku przy ul. Strzeleckiej 5 w celu utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, z uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” oraz w jej załącznikach w szczególności dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu, 2.2 poręczeniac

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information