Przebudowa wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie w celu przystosowania go dla osób niepełnosprawnych

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446016)

Client
Powiat Krakowski
State
małopolskie
Address
30-037 Kraków, Al. Słowackiego 20 20
Phone
12 634 42 70
Fax
12 6335294
E-Mail
awasowicz@powiat.krakow.pl
Created
2019-02-11

Powiat Krakowski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Krakowski Al. Słowackiego 20 20 30-037 Kraków małopolskie tel. 12 634 42 70 fax. 12 6335294 REGON 35155486700000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Krakowie w celu przystosowania go dla osób niepełnosprawnych

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy wejścia głównego do budynku administracyjno – biurowego Powiatu Krakowskiego, znajdującego się na działce nr 209 obręb 14 jednostka ewidencyjna Kraków – Krowodrza, mieszczącego się przy al. Słowackiego 20 w Krakowie. Zakres robót budowlanych polega na wymianie istniejących drzwi wejściowych, przebudowie podjazdu oraz montażu platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w załącznikach do SIWZ: nr 5 wzór umowy, nr 6 dokumentacja projektowa, nr 7 Specyfikacja Techniczna wykonania i Odbioru Robót, nr 8 Przedmiar robót

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4 500 zł . Szczegółowe zasady wnoszenia wadium zostały określone w rozdz. IX SIWZ

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information