Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji na terenach i obiektach wskazanych przez Zamawiającego

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438490)

Client
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
State
lubuskie
Address
65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia 110
Phone
68 322-91-86,
Fax
68 322-91-11
www
www.zgkim.zgora.pl
E-Mail
dz.zamowien-pub@zgkim.zgora.pl,
Created
2019-01-12

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zjednoczenia 110 65-120 Zielona Góra lubuskie tel. 68 322-91-86, fax. 68 322-91-11 REGON 369088434 www.zgkim.zgora.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji na terenach i obiektach wskazanych przez Zamawiającego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: zadanie nr 1 - A - świadczenie usługi zakresie dezynsekcji i deratyzacji na terenach i w obiektach Działu Zagospodarowania Odpadów ZGK Sp. z o.o. ul. Wrocławska 73 (Racula) w zakresie: 1) wykonywanie zabiegów deratyzacji (odszczurzanie) w obiektach o pow. 9 920 m2 - niezbędnym jest wykładanie minimum cztery razy w miesiącu środków stałych i płynnych, 2) wykonywanie zabiegów deratyzacji (odszczurzanie) na terenie otwartym o pow. około 10 0000 m2 - niezbędnym jest wykładanie minimum cztery razy w miesiącu środków stałych i płynnych, 3) wykonywanie skutecznych zabiegów dezynsekcji (karaluchy) w obiektach o pow. 6 920 m2(z wyłączeniem hali sortowni odpadów użytkowych, ujętej w osobnej pozycji), - niezbędnym jest minimum cztery razy w miesiącu przeprowadzanie czynności dezynsekcyjnych (opryski), 4) wykonanie skutecznych zabiegów dezynsekcji w hali sortowni odpadów użytkowych o pow. 3 000m² 3 razy w miesiącu – opryski, 5) wykonanie skutecznych zabiegów dezynsekcji w hali sortowni odpadów użytkowych o pow. 3 000m² i kubaturze 30 000 m³ 1 raz w miesiącu – zamgławianie, 6) wykonywanie skutecznych zabiegów dezynsekcji (karaluchy) i deratyzacji skarpy pola składowego „C” około 2000m2 - cztery razy w roku, 7) wykonywanie skutecznych zabiegów dezynsekcji (muchy) na stanowisku sita obrotowego , sortowni szkła oraz hali sortowni odpadów użytkowych (zamgławianie, opryski) - cztery razy w roku. W przypadku wykonywania zabiegów w hali sortowni należy bezwzględnie zakryć wszystkie otwory wentylacyjne, o pow. 4200m² 8) wykonywanie zamgławiania komór kompostowych - dezynsekcji gazowej – wraz z wykonaniem szczelnego przykrycia – w ilości zgłoszonej przez Zamawiającego (max. ilość komór 24 szt.), pow. ok. 2250m² - 1 raz w miesiącu B. świadczenie usługi zakresie dezynsekcji i deratyzacji w garażach pojazdów bezpylnych, warsztatach i pomieszczeniach socjalnych oraz w 18 pojazdach bezpylnych na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Zjednoczenia 110C obiektach w zakresie: 1. Wykonywanie zabiegów deratyzacji (odszczurzania) w obiektach o powierzchni 3388,20 m² - niezbędnym jest wykładanie dwa razy do roku środków stałych i płynnych, 2. Wykonywanie skutecznych zabiegów dezynsekcji (karaluchy) we wszystkich obiektach o pow. 3388,20 m2 - niezbędnym jest cztery razy w roku przeprowadzanie czynności dezynsekcyjnych opryski, zamgławianie, proszkowanie lub inne), 3. Wykonywanie dezynsekcji w 18 pojazdach bezpylnych 2 razy do roku. 4. Wykonanie deratyzacji w 18 pojazdach bezpylnych 2 razy w roku. W przypadku nadmiernego występowania zagrożenia – wykonanie usługi w trybie awaryjnym, po zgłoszeniu telefonicznym w terminie max. 8 godzin od zgłoszenia. zadanie nr 2 - przeprowadzenie czterech oprysków na terenie Zielonej Góry: dwa razy w roku przeciw kleszczom, wiosenny przeciw meszkom i komarom oraz wczesną wiosną oprysk zbiorników wodnych. I oraz II OPRYSK NAZIEMNY – PRZECIW KLESZCZOM: 1) Wykonanie dwóch oprysków przeciw kleszczom, polegających na zamgławianiu przestrzennym specjalistycznym środkiem szaty roślinnej: zadrzewienia, krzewy, gęstwiny, szuwary i zarośla, na terenie Zielonej Góry, w szczególności obejmuje: miejskie przedszkola i żłobki, komunalne place zabaw, miejskie parki oraz cmentarze. 2) Termin wykonania oprysku; pierwszy do 30.04.2019r. – lub w zależności od warunków pogodowych, drugi – wg potrzeb do uzgodnienia (ok. września 2019r.). 3) Terminy oprysków są szacunkowe, dopuszcza się zmiany, które mogą być uzależnione od warunków pogodowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności w czasie trwania umowy. Szczegółowy wykaz terenów do oprysków stanowi załącznik nr 2 do umowy dla zadania nr 2 - tabela nr 1. III OPRYSK ZBIORNIKÓW WODNYCH – PRZECIW larwom komarów: 1) Wykonanie oprysku przeciw meszkom i komarom zbiorników wodnych, polegający na aplikacji owadobójczych środków mikrobiologicznych w miejscach rozwoju larw komarów, o łącznej powierzchni ok. 84 900m² wraz z monitoringiem. 2) Prace monitoringowe - będą polegać na zbadaniu ilości larw w zbiornikach wodnych przed wykonaniem oprysków oraz 3 dni po ich wykonaniu w celu sprawdzenia jego skuteczności. Podstawą udokumentowania oprysku będzie karta monitorowania dot. obecności larw, zawierająca min. numer strefy (zgodnie z tabelą nr 2 ), datę badania, ilość larw w 1l wody, uwagi, oraz podpis Wykonawcy wraz z pieczątką. 3) Zadanie obejmuje również przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie ogrodów działkowych, poprzez umieszczenie w miejscu publicznym pisemnej informacji dotyczącej sposobu walki z komarami w zbiornikach na terenie działek. Wzór pisma stanowi załącznik nr 2b do umowy na zadanie nr 2. 4) Termin wykonania oprysku do 30.04.2019r. – lub w zależności od warunków pogodowych. 5) Termin oprysków jest szacunkowy, dopuszcza się zmianę, która może być uzależniona od warunków pogodowych lub innych nieprzewidzianych okoliczności w czasie trwania umowy. Szczegółowy wykaz zbiorników do oprysku stanowi załącznik nr 2 do umowy dla zadania nr 2 - tabela nr 2. IV OPRYSK NAZIEMNY– PRZECIW MESZKOM I KOMAROM: 1) Wykonanie oprysku naziemnego przeciw meszkom i komarom, polegającego na zamgławianiu przestrzennym specjalistycznym środkiem szaty roślinnej: zadrzewienia, krzewy, gęstwiny, szuwary i zarośla, na terenie Zielonej Góry, o łącznej powierzchni ok. 412 000 m², w szczególności obejmuje: tereny osiedlowe, pasy drogowe, parki i skwery, miejsca przy zbiornikach wodnych. 2) Termin wykonania oprysków wg. potrzeb do uzgodnienia, przy pierwszym zmasowanym wylocie owadów (ok. maj-czerwiec).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90922000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości: zadanie nr 1 - 2 000 zł zadanie nr 2 - 3 500 zł Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniac

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information