UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o. w okresie od 22.02.2019 r. do 21.02.2022 r.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438489)

Client
EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.
State
łódzkie
Address
93-590 Łódź, al. Politechniki 4 4
Phone
42 636 29 83
Fax
42 637 29 35
www
www.expo-lodz.pl
E-Mail
malocha.andrzej@wp.pl
Created
2019-01-12

EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o. al. Politechniki 4 4 93-590 Łódź łódzkie tel. 42 636 29 83 fax. 42 637 29 35 REGON 14126090000000 www.expo-lodz.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o. w okresie od 22.02.2019 r. do 21.02.2022 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu Expo-Łódź Sp. z o.o., nazywana „przedmiotem zamówienia” w dalszej treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Usługa ta obejmuje kompleksowe ubezpieczenie w następującym zakresie: - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wynikającej z prowadzonej działalności i posiadania mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne; wraz z doubezpieczeniami związanymi ze zwiększeniem posiadanego majątku lub koniecznością przywrócenia majątku do stanu sprzed szkody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / Umowa Generalna Ubezpieczenia znajduje się w Dziale II. SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66510000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information