Sukcesywna dostawa worków foliowych do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze, transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438488)

Client
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
State
lubuskie
Address
65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia 110
Phone
68 322-91-86,
Fax
68 322-91-11
www
www.zgkim.zgora.pl
E-Mail
dz.zamowien-pub@zgkim.zgora.pl,
Created
2019-01-12

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zjednoczenia 110 65-120 Zielona Góra lubuskie tel. 68 322-91-86, fax. 68 322-91-11 REGON 369088434 www.zgkim.zgora.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywna dostawa worków foliowych do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze, transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Sukcesywna dostawa do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze, transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy worków foliowych w następujących szacunkowych ilościach: 1) worek foliowy o pojemności 90 litrów, kolor brązowy, z nadrukiem, ilość 450 000 sztuk, kod RAL 8028, 2) worek foliowy o pojemności 110 litrów, kolor zieleń trawiasta, z nadrukiem, ilość 2 000 sztuk, kod RAL 6032, 3) worek na odpady z tworzyw sztucznych o pojemności 110 litrów, kolor żółty półprzeźroczysty, z nadrukiem, ilość 400 000 sztuk, kod RAL 1018, 4) worek na odpady ze szkła o pojemności 70 litrów, kolor zielony półprzeźroczysty, z nadrukiem, ilość 150 000 sztuk, kod RAL 9015, 5) worek na papier o pojemności 110 litrów, w kolorze niebieskim półprzeźroczystym, z nadrukiem, ilość 200 000 sztuk, kod RAL 5012, 6) worek na odpady o pojemności 110 litrów, kolor jasna zieleń półprzeźroczysty, bez nadruku, ilość 15 000 sztuk, kod RAL 6019, 7) worek na odpady medyczne o pojemności 30 litrów, bez nadruku: a. w kolorze „czerwień strażacka”, kod RAL 3020, ilość 2 300 sztuk, b. w kolorze „czarnym”, kod RAL 9005, ilość 2 300 sztuk. Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę do siedziby ZGK Spółka z o.o. transportem i na koszt Wykonawcy worków foliowych. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu atestu higienicznego dotyczącego materiału z jakiego wykonany będzie przedmiot zamówienia (polietylen, LDPE, HDPE). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wyników badań na sumę stężeń ołowiu, kadmu, rtęci i chromu (VI) zgodnych z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94//62/EC z dnia 20.12.1994r. Ustawy z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21.01.2015r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą przedstawić wzory wszystkich worków wykazanych w specyfikacji wraz z nadanym kolejnym numerem worka wg specyfikacji (KOD RAL) wraz z ofertą. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne” z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów przedmiotu zamówienia opisanych w specyfikacji. Użyte w SIWZ odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne” z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów przedmiotu zamówienia opisanych w SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 19640000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł. Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczen

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information