Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie w 2019r.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438485)

Client
Gmina Piaski
State
wielkopolskie
Address
63-820 Piaski, ul. 6 Stycznia 1 1
Phone
065 5719030
Fax
065 5719049
www
www.bip.piaski-wlkp.pl
E-Mail
w.furmaniak@piaski-wlkp.pl
Created
2019-01-11

Gmina Piaski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Piaski ul. 6 Stycznia 1 1 63-820 Piaski wielkopolskie tel. 065 5719030 fax. 065 5719049 REGON 41105056300000 www.bip.piaski-wlkp.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie w 2019r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Piaskach, ul. Drzęczewska 9, Szelejewie i Bodzewie przez 4 autobusy ( 3 autobusy minimum 56 osobowe i jeden minimum 50 osobowy ) w dniach od poniedziałku do piątku na trasach wg załącznika nr 4 do SIWZ. Łączna długość tras jazdy z dziećmi wynosi 275 km. Rozkład jazdy autobusów wraz z wykazem miejsc zatrzymywania się autobusu wg załącznika nr 2 do SIWZ Szczegółowe godziny wyjazdu i trasy mogą ulec zmianom po powiadomieniu z 3 dniowym wyprzedzeniem ze względu na zmiany organizacyjne w prowadzeniu zajęć szkolnych. - Dowożący zobowiązany jest zapewnić opiekę osoby pełnoletniej nad dziećmi w czasie przejazdu. Regulamin dowożenia uczniów stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - Autobusy, które będą użyte do realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu - Wykonawca musi realizować niniejszy przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( tekst. jedn. Dz.U. 2017 poz. 2200 ze zm ) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ( tekst jedn. Dz.U. z dnia 2 czerwca 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm. ) - Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo uczniów podczas wykonywania usług przewozu. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy. - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej dwóch osób, które będą przewoziły autobusami dzieci do Szkół w Piaskach, Szelejewie i Bodzewie - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych, nie będzie zawierał umowy ramowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60130000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Składający ofertę musi wnieść wadium w wysokości 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 )

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information