budowa nowego biura obsługi na cmentarzu przy ul. Goetla etap II

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438484)

Client
Katowickie Cmentarze Komunalne
State
śląskie
Address
40-266 Katowice, ul. Murckowska 9
Phone
322551551
Fax
322517055
E-Mail
kck@kck.katowice.pl
Created
2019-01-11

Katowickie Cmentarze Komunalne

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Katowickie Cmentarze Komunalne ul. Murckowska 9 40-266 Katowice śląskie tel. 322551551 fax. 322517055 REGON 003543014

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: budowa nowego biura obsługi na cmentarzu przy ul. Goetla etap II

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: budowa nowego biura obsługi na cmentarzu przy ul. Goetla w Katowicach etap II zgodnie z SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spół

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information