Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru nad robotami budowlano – montażowymi w zakresie rewitalizacji istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę istniejących budynków i niecek basenowych w ramach pr

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438482)

Client
Gmina Poddębice
State
łódzkie
Address
99-200 Poddębice, Łódzka 17
Phone
436782580
Fax
43678 39 95
E-Mail
gmina@poddebice.pl
Created
2019-01-11

Gmina Poddębice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Poddębice Łódzka 17 99-200 Poddębice łódzkie tel. 436782580 fax. 43678 39 95 REGON 730934387

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru nad robotami budowlano – montażowymi w zakresie rewitalizacji istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę istniejących budynków i niecek basenowych w ramach pr

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru w zakresie rewitalizacji istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego obejmującego przebudowę i rozbudowę istniejących budynków i niecek basenowych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER w PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO”, położonego przy ul. Mickiewicza 19 w Poddębicach obejmującego rozbiórki budynków wraz z kruszeniem gruzu i wycinką drzew oraz przebudowę i rozbudowę budynku Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu i budowę stacji trafo z przyłączem abonenckim . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71520000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w kwocie 15 000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), 3. Wadium może być wn

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information