Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Skrzyszów, Szynwałd, Łękawica, Ładna

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438480)

Client
Urząd Gminy Skrzyszów
State
małopolskie
Address
33156 Skrzyszów, Skrzyszów 642
Phone
146 326 330
Fax
146 326 332
Created
2019-01-11

Urząd Gminy Skrzyszów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Skrzyszów Skrzyszów 642 33156 Skrzyszów małopolskie tel. 146 326 330 fax. 146 326 332 REGON 54899100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Skrzyszów, Szynwałd, Łękawica, Ładna

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Skrzyszów, Szynwałd, Łękawica, Ładna. Zamówienie podzielone jest na cztery części: 1) zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Skrzyszów, stanowiące część I zamówienia. Zakres prac obejmuje: a. budowę placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych, b. budowę siłowni na wolnym powietrzu wraz z dostawą i montażem urządzeń, c. budowę chodników, d. budowa parkingu przy boisku piłkarskim, e. budowę oświetlenia hybrydowego, f. budowę odwodnienia; 2) zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Szynwałd, stanowiące część II zamówienia. Zakres prac obejmuje: a. budowę alejek spacerowych wraz z elementami małej architektury, b. budowę siłowni na wolnym powietrzu wraz z dostawą i montażem urządzeń, c. rozbudowę placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych, d. budowę odwodnienia, e. budowę oraz wymianę oświetlenia, 3) zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Łękawica, stanowiące część III zamówienia. Zakres prac obejmuje: a. budowę placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych, b. budowę siłowni na wolnym powietrzu wraz z dostawą i montażem urządzeń, c. budowę drogi wewnętrznej z nawierzchni bitumicznej, d. budowę chodników wraz z elementami małej architektury, e. budowę kanalizacji deszczowej, f. budowa oświetlenia i przebudowa sieci TAURON; 4) zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Ładna, stanowiące część IV zamówienia. Zakres prac obejmuje: a. budowę placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych, b. budowę siłowni na wolnym powietrzu wraz z dostawą i montażem urządzeń, c. budowę chodników wraz z elementami małej architektury, d. budowę odwodnienia, e. budowę przejścia dla pieszych, f. rozbudowa oświetlenia ulicznego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233200-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Ustala się wadium w wysokości:  10 000,00 PLN /słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100/ dla części I zamówienia;  5 000,00 PLN /słownie: pięć tysięcy złotych 00/100/ dla części II zamówienia;  10 000,00 PLN /słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100/ d

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information