„Budowa monitoringu na węzłach przesiadkowych na terenie Gminy Czerwonak wraz z centrum monitoringu”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438479)

Client
Gmina Czerwonak
State
wielkopolskie
Address
62-004 Czerwonak, ul. Źródlana 39 39
Phone
61 6544204
Fax
61 8120270
www
www.czerwonak.pl
E-Mail
bz@czerwonak.pl
Created
2019-01-11

Gmina Czerwonak

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Czerwonak ul. Źródlana 39 39 62-004 Czerwonak wielkopolskie tel. 61 6544204 fax. 61 8120270 REGON 63125874400000 www.czerwonak.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Budowa monitoringu na węzłach przesiadkowych na terenie Gminy Czerwonak wraz z centrum monitoringu”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa monitoringu na węzłach przesiadkowych na terenie Gminy Czerwonak wraz z centrum monitoringu”: 1) Zadanie I „Budowa monitoringu na Węzeł przesiadkowy Czerwonak – Osiedle – RPWP.03.03.03-0027/16-00” 2) Zadanie II „Budowa monitoringu na Węzeł przesiadkowy Czerwonak – RPWP.03.03.03-0028/16-00” 3) Zadanie III „Budowa monitoringu na Węzeł przesiadkowy Owińska RPWP.03.03.03-0029/16-00” 4) Zadanie IV „Budowa monitoringu na Węzeł przesiadkowy Bolechowo RPWP.03.03.03-0030/16-00” 5) Zadanie V „Centrum monitoringu”. Przedmiot zamówienia stanowi jednolitą i spójną sieć monitoringu wraz z centrum monitoringu na terenie Gminy Czerwonak. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania, wg węzłów przesiadkowych, w związku z umowami o dofinansowanie Projektów, zawartymi z Województwem Wielkopolskim oraz w celu odrębnego rozliczenia przedmiotowych projektów. 2. Wykonawca winien złożyć ofertę na wszystkie pięć zadań przedmiotu zamówienia łącznie. 3. Zadanie I przedmiotu zamówienia pn.:: „Budowa monitoringu na Węzeł przesiadkowy Czerwonak - Osiedle” w trybie zaprojektuj i wybuduj, związana z realizacją Projektu pn. „Węzeł przesiadkowy Czerwonak - Osiedle” nr RPWP.03.03.03-30 0027/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3: „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, obejmuje w szczególności: 1) opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno -użytkowego (PFU) wraz z wszystkimi wymaganymi decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi dla realizacji zadania. 2) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami niebędącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową, w tym w szczególności: a) montaż jednego słupa pod kamerę, b) instalację, na stałe, na słupie jednej kamery obrotowej IP (rozdzielczość 2MP, zoom optyczny x30), c) konfigurację i oprogramowanie kamery celem umożliwienia wyświetlenia obrazu w trybie full HD oraz d) doprowadzenie podglądu z kamer na stanowisko operatora w siedzibie Straży Gminnej w Czerwonaku, os. Leśne 16, w Koziegłowach. Przedmiotowe prace należy wykonać na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie: obręb Czerwonak, ark. 20 działka nr 11. 4. Zadanie II przedmiotu zamówienia pn.: „Budowa monitoringu na Węzeł przesiadkowy Czerwonak” – na działkach o nr ewid. 2/3 i 2/4 ark. mapy 7 obręb Czerwonak – w trybie zaprojektuj i wybuduj, związane z realizacją Projektu pn. „Węzeł przesiadkowy Czerwonak” nr RPWP.03.03.03-30-0028/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3: „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, obejmuje w szczególności: 1) opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno -użytkowego (PFU) wraz z wszystkimi wymaganymi decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi dla realizacji zadania 2) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową, w tym w szczególności: a) montaż dwóch słupów pod kamery, b) instalacji na stałe na słupie dwóch kamer obrotowych IP (rozdzielczość 2MP, zoom optyczny x30), konfiguracji i oprogramowania kamer celem umożliwienia wyświetlenia obrazu na monitorze tv w trybie full HD oraz doprowadzenie podglądu z kamer na stanowisko operatora w siedzibie Straży Gminnej w Czerwonaku, os. Leśne 16, w Koziegłowach. 5. Zadanie III przedmiotu zamówienia pn.: „Budowa monitoringu na Węzeł przesiadkowy Owińska” – na działkach o nr ewid. 113/10, 113/11 i 113/15 ark. mapy 9 obręb Owińska – w trybie zaprojektuj i wybuduj, związane z realizacją Projektu pn. „Węzeł przesiadkowy Owińska” nr RPWP.03.03.03-30-0029/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3: „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, obejmuje w szczególności: 1) opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno -użytkowego (PFU) wraz z wszystkimi wymaganymi decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi dla realizacji zadania; 2) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową, w tym w szczególności: a) montaż dwóch słupów pod kamery, b) instalacji na stałe na słupie dwóch kamer obrotowych IP (rozdzielczość 2MP, zoom optyczny x30),konfiguracji i oprogramowania kamer celem umożliwienia wyświetlenia obrazu na monitorze tv w trybie full HD oraz doprowadzenie podglądu z kamer na stanowisko operatora w siedzibie Straży Gminnej w Czerwonaku, os. Leśne 16, w Koziegłowach. 6. Zadanie IV przedmiotu zamówienia pn.: „Budowa monitoringu na Węzeł przesiadkowy Bolechowo” – na działkach o nr ewid. 273/13 i 273/14 ark. mapy 1 obręb Bolechowo – w trybie zaprojektuj i wybuduj, związane z realizacją Projektu pn. „Węzeł przesiadkowy Bolechowo” nr RPWP.03.03.03-30-0030/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3: „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 obejmuje w szczególności: 1) opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno -użytkowego (PFU) wraz z wszystkimi wymaganymi decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi dla realizacji zadania 2) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową, w tym w szczególności: a) montaż jednego słupa pod kamerę, b) instalacji na stałe na słupie jednej kamery obrotowej IP (rozdzielczość 2MP, zoom optyczny x30),konfiguracji i oprogramowania kamer celem umożliwienia wyświetlenia obrazu na monitorze tv w trybie full HD oraz doprowadzenie podglądu z kamer na stanowisko operatora w siedzibie Straży Gminnej w Czerwonaku, os. Leśne 16, w Koziegłowach. 7. Zadanie V przedmiotu zamówienia pn.: „Centrum monitoringu” obejmuje: 1) Opracowanie niezbędnej dokumentacji techniczno – technologicznej sprzętu oraz jego instalacji niezbędnymi dla realizacji zadania oraz 2) Instalację urządzeń do rejestracji obrazu, zarządzania kamerami i podglądu obrazu w siedzibie Straży Gminnej w Czerwonaku, os. Leśne 16, w Koziegłowach: - umożliwienie pracy systemu w systemie całkowicie bezobsługowym, z możliwością okazjonalnego uruchomienia stacji podglądowej z pełnym sterowaniem kamerami, - utworzenie optymalnej przestrzeni dyskowej zapewniającej wystarczającą ilość miejsca dla archiwizacji nagrań, oraz zabezpieczeniem przed utratą danych, - zapewnienie sterowania wszystkich kamer za pomocą jednego systemu, - uruchomienie i testowanie kamer. 8. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla każdego zadania został opisany w: 1) zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia; 2) programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) dla zadania I, II, III i IV przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45310000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8 000,00 zł.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information