Projekt jazdy na nartach – Jeżdżę z głową

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438477)

Client
Gmina Limanowa
State
małopolskie
Address
34-600 Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18
Phone
+48 18 337 22 52
Fax
+48 18 337 22 52 wew.111
Created
2019-01-11

Gmina Limanowa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Limanowa ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 34-600 Limanowa małopolskie tel. +48 18 337 22 52 fax. +48 18 337 22 52 wew.111 REGON 491892363

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Projekt jazdy na nartach – Jeżdżę z głową

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja zajęć jazdy na nartach – Jeżdżę z głową. Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie zajęć sportowych dla uczniów z terenu Gminy Limanowa. Nauką jazdy na nartach będą objęci uczniowie klas II szkół podstawowych. Dzieci odbędą 16 godzin zajęć nauki jazdy na nartach. Zajęcia zostaną zorganizowanie dla 210 dzieci podzielonych na 7 grup nauki jazdy na nartach. Przewidziane jest 8 wyjazdów dla każdej grupy obejmujących transport, bilety wstępu na stok, wypożyczenie sprzętu narciarskiego, wynagrodzenie instruktorów oraz opiekunów, ubezpieczenie wyjazdów oraz wykonanie 1 banera (wymiary 2m x 1m) i 16 plakatów informacyjnych (A3).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 92600000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający określa kwotę wadium jaką należy wnieść w tym postępowaniu w wysokości: 4.500,00 złotych. (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 21.01.2019 r do godz. 1100,

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information