Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa układu drogowego na terenie miasta Kostrzyn w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań - Warsza

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438473)

Client
Gmina Kostrzyn
State
wielkopolskie
Address
62-025 Kostrzyn, ul. Dworcowa 5
Phone
618178565
Fax
618178191
E-Mail
zamowienia@kostrzyn.wlkp.pl
Created
2019-01-11

Gmina Kostrzyn

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Kostrzyn ul. Dworcowa 5 62-025 Kostrzyn wielkopolskie tel. 618178565 fax. 618178191 REGON 631259554

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa układu drogowego na terenie miasta Kostrzyn w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań - Warsza

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa układu drogowego na terenie miasta Kostrzyn w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań -Warszawa. Na powyższe zamówienie składa się: a) Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa tunelu pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań – Warszawa w ciągu drogi powiatowej nr 2411P i 2441P b) Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie cz. 1 i 2 zamówienia tj.: - „Budowa/Przebudowa dróg powiatowych w granicach miasta” - „Budowa/Przebudowa dróg gminnych”. Nadzór inwestorski należy pełnić w zakresie branży ogólnobudowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i kolejowej dla prac, robót budowlanych, których wartość szacunkowa wynosi 41.053.869,90 zł brutto.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71247000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wysokość wadium. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information