„Dostawę wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej: zestaw panelowy aktoryka systemów pojazdowych, zestaw panelowy sensoryka systemów pojazdowych”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438471)

Client
Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
State
lubelskie
Address
22600 Tomaszów Lubelski, ul. Żwirki i Wigury 7
Phone
846 659 015
Fax
846 659 002
Created
2019-01-11

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim ul. Żwirki i Wigury 7 22600 Tomaszów Lubelski lubelskie tel. 846 659 015 fax. 846 659 002 REGON 19870000000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Dostawę wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej: zestaw panelowy aktoryka systemów pojazdowych, zestaw panelowy sensoryka systemów pojazdowych”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej: zestaw panelowy aktoryka systemów pojazdowych, zestaw panelowy sensoryka systemów pojazdowych w ramach projektu pn: Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim nr. RPLU.13.06.00-06-0011/16, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39000000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information