Budowa świetlic przysłupowych

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438469)

Client
Urząd Miasta i Gminy Wleń
State
dolnośląskie
Address
59610 Wleń, pl. Bohaterów Nysy 7
Phone
757 136 438
Fax
757 137 050
E-Mail
sekretariat@wlen.pl
Created
2019-01-11

Urząd Miasta i Gminy Wleń

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miasta i Gminy Wleń pl. Bohaterów Nysy 7 59610 Wleń dolnośląskie tel. 757 136 438 fax. 757 137 050 REGON 53124600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa świetlic przysłupowych

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie świetlic przysłupowych w miejscowościach Bystrzyca i Radomice w podziale na części: Część I „Budowa świetlicy przysłupowej w miejscowości Bystrzyca” Część II „Budowa świetlicy przysłupowej w miejscowości Radomice” 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Część I „Budowa świetlicy przysłupowej w miejscowości Bystrzyca” Do wykonania jest budynek o funkcji świetlicy wiejskiej mieszczący: 1. Na poziomie parteru: 1.1. hol wejściowy mieszczący szatnię, połączony z klatką schodową prowadzącą na poddasze, 1.2. salę spotkań gromadzkich do 50 osób, dostępną z holu wejściowego, usytuowaną w tzw. "izbie zrębowej", otwartą na całą wysokość budynku, 1.3. pomieszczenie gospodarcze dla Kół Gospodyń Wiejskich, dostępne z przestrzeni wewnętrznego korytarza, 1.4. zaplecze sanitarne mieszczące toaletę damską z opcją obsługi osób niepełnosprawnych oraz toaletę męską, dostępne bezpośrednio z holu wejściowego, 1.5. pomieszczenie techniczne (kotłownię), dostępną z przestrzeni wewnętrznego korytarza. 2. Na poziomie poddasza: 2.1. salę zajęć dydaktycznych (np. pracownię komputerową) dla dzieci, młodzieży, dorosłych, dostępną z przestrzeni klatki schodowej, 2.2. siłownię (fitness) dla dzieci, młodzieży, dorosłych, dostępną z przestrzeni klatki schodowej. Powierzchnia zabudowy ok. 137 m2 Powierzchnia całkowita ok. 160 m2 Powierzchnia użytkowa ok. 140 m2 Kubatura ok. 890 m3 Wysokość do kalenicy 8,80 m ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNIO - PRZESTRZENNE Do wykonania jest ŚWIETLICA PRZYSŁUPOWA w postaci domu przysłupowego wolnostojącego typu parterowego wraz z użytkowym poddaszem, tworzący typ zabudowy jednobudynkowej. Budynek posiada prostokątny rzut, na którym opisana jest zwarta dwukondygnacyjna bryła. Bryła budynku zwieńczona jest stromym dachem dwuspadowym o symetrycznym układzie połaci, krytym dachówką ceramiczną. Ściany szczytowe budynku przysłupowego na poziomie poddasza zostały zaprojektowane w charakterze konstrukcji szachulcowej, ściana szczytowa budynku przysłupowego na poziomie parteru zaprojektowana w charakterze konstrukcji przysłupowej: tzw. izba zrębowa otoczona słupami w układzie arkadowym. Budynek posiada łącznie dwie kondygnacje nadziemne: parter oraz w części użytkowe poddasze. Do budynku świetlicy wiejskiej będą prowadziły łącznie dwa wejścia: wejście główne, prowadzące bezpośrednio z poziomu terenu, do holu wejściowego, drugie wejście gospodarcze z poziomu terenu, od strony ściany szczytowej. Poddasze użytkowe będzie dostępne z holu wejściowego za pośrednictwem schodów dwubiegowych o konstrukcji Żelbetowej. Budynek został zaprojektowany w konstrukcji murowanej, z pustaków ceramicznych docieplonych styropianem, z elementami okładzin drewnianych. Zasilanie. Zasilanie budynku w energię elektryczną realizowane będzie za pomocą przyłącza doprowadzonego do zewnętrznej ściany budynku. Z szafki pomiarowej energia elektryczna doprowadzona zostanie do rozdzielnicy R1 usytuowanej wewnątrz budynku. Z rozdzielnicy R1 zasilona zostaną projektowane instalacje odbiorcze. Urządzenie rozdzielcze. Wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej zaprojektowano rozdzielnice R1 z drzwiczkami zamykanymi na klucz, w której znajdują się wszystkie zabezpieczenia obwodów odbiorczych. Rozdzielnice należy zabudować w pomieszczeniu "komunikacji". Z rozdzielnicy należy wykonać połączenia zasilające projektowane instalacje odbiorcze. W celu zapewnienie komfortu użytkowego budynku świetlicy wiejskiej w trakcie jej budowy należy wykonać instalacji niskoprądowe w skład których wchodzą: • instalacja alarmowa, • instalacja sieciowa, • instalacja WiFi, • instalacja telefoniczna. 2.2. Część II „Budowa świetlicy przysłupowej w miejscowości Radomice” Do wykonania jest budynek o funkcji świetlicy wiejskiej mieszczący: 1. Na poziomie parteru: 1.1. hol wejściowy mieszczący szatnię, połączony z klatką schodową prowadzącą na poddasze, 1.2. salę spotkań gromadzkich do 50 osób, dostępną z holu wejściowego, usytuowaną w tzw. "izbie zrębowej", otwartą na całą wysokość budynku, 1.3. pomieszczenie gospodarcze dla Kół Gospodyń Wiejskich, dostępne z przestrzeni wewnętrznego korytarza, 1.4. zaplecze sanitarne mieszczące toaletę damską z opcją obsługi osób niepełnosprawnych oraz toaletę męską, dostępne bezpośrednio z holu wejściowego, 1.5. pomieszczenie techniczne (kotłownię), dostępną z przestrzeni wewnętrznego korytarza. 2. Na poziomie poddasza: 2.1. salę zajęć dydaktycznych (np. pracownię komputerową) dla dzieci, młodzieży, dorosłych, dostępną z przestrzeni klatki schodowej, 2.2. siłownię (fitness) dla dzieci, młodzieży, dorosłych, dostępną z przestrzeni klatki schodowej. Powierzchnia zabudowy ok. 137 m2 Powierzchnia całkowita ok. 160 m2 Powierzchnia użytkowa ok. 140 m2 Kubatura ok. 890 m3 Wysokość do kalenicy 8,80 m ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNIO - PRZESTRZENNE Do wykonania jest ŚWIETLICA PRZYSŁUPOWA w postaci domu przysłupowego wolnostojącego typu parterowego wraz z użytkowym poddaszem, tworzący typ zabudowy jednobudynkowej. Budynek posiada prostokątny rzut, na którym opisana jest zwarta dwukondygnacyjna bryła. Bryła budynku zwieńczona jest stromym dachem dwuspadowym o symetrycznym układzie połaci, krytym dachówką ceramiczną. Ściany szczytowe budynku przysłupowego na poziomie poddasza zostały zaprojektowane w charakterze konstrukcji szachulcowej, ściana szczytowa budynku przysłupowego na poziomie parteru zaprojektowana w charakterze konstrukcji przysłupowej: tzw. izba zrębowa otoczona słupami w układzie arkadowym. Budynek posiada łącznie dwie kondygnacje nadziemne: parter oraz w części użytkowe poddasze. Do budynku świetlicy wiejskiej będą prowadziły łącznie dwa wejścia: wejście główne, prowadzące bezpośrednio z poziomu terenu, do holu wejściowego, drugie wejście gospodarcze z poziomu terenu, od strony ściany szczytowej. Poddasze użytkowe będzie dostępne z holu wejściowego za pośrednictwem schodów dwubiegowych o konstrukcji Żelbetowej. Budynek został zaprojektowany w konstrukcji murowanej, z pustaków ceramicznych docieplonych styropianem, z elementami okładzin drewnianych. Zasilanie. Zasilanie budynku w energię elektryczną realizowane będzie za pomocą przyłącza doprowadzonego do zewnętrznej ściany budynku. Z szafki pomiarowej energia elektryczna doprowadzona zostanie do rozdzielnicy R1 usytuowanej wewnątrz budynku. Z rozdzielnicy R1 zasilona zostaną projektowane instalacje odbiorcze. Urządzenie rozdzielcze. Wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej zaprojektowano rozdzielnice R1 z drzwiczkami zamykanymi na klucz, w której znajdują się wszystkie zabezpieczenia obwodów odbiorczych. Rozdzielnice należy zabudować w pomieszczeniu "komunikacji". Z rozdzielnicy należy wykonać połączenia zasilające projektowane instalacje odbiorcze. W celu zapewnienie komfortu użytkowego budynku świetlicy wiejskiej w trakcie jej budowy należy wykonać instalacji niskoprądowe w skład których wchodzą: • instalacja alarmowa, • instalacja sieciowa, • instalacja WiFi, • instalacja telefoniczna.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45210000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1. Część I „Budowa świetlicy przysłupowej w miejscowości Bystrzyca" - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Część II „Budowa świetlicy przysłupowej w miejscowości Radomice" -

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information