Wykonanie remontu części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórek przy ul. Garncarskiej 4, Zamurowej 16 i Starowarszawskiej 5 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, regiona

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438467)

Client
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
State
łódzkie
Address
97-300 Piotrków Trybunalski, Al. 3-go Maja 31 31
Phone
044 7323770
Fax
044 7323771
E-Mail
sekretariat@tbs.piotrkow.pl
Created
2019-01-11

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Al. 3-go Maja 31 31 97-300 Piotrków Trybunalski łódzkie tel. 044 7323770 fax. 044 7323771 REGON 59063814500000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie remontu części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórek przy ul. Garncarskiej 4, Zamurowej 16 i Starowarszawskiej 5 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, regiona

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonanie remontu części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórek przy ul. Garncarskiej 4, Zamurowej 16 i Starowarszawskiej 5 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim, regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020 zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Zamówienie obejmuje m.in. roboty polegające na: wymianie konstrukcji dachu, wymianie schodów wewnętrznych, wymianie podłogi na gruncie, wymianie stropów międzykondygnacyjnych, przebudowie wewnętrznych ścian działowych i konstrukcyjnych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej), remoncie elewacji frontowej, remoncie i ociepleniu elewacji od strony podwórza, wymianie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, co., wentylacji grawitacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 150.000,00zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Szczegółowy sposób wniesienia wadium zawiera Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information