Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego oraz transportu krwi, preparatów krwiopochodnych i materiału biologicznego dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438464)

Client
Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
State
małopolskie
Address
33100 Tarnów, ul. Szpitalna 13
Phone
14 63 10 341
Fax
146 310 337
Created
2019-01-11

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika ul. Szpitalna 13 33100 Tarnów małopolskie tel. 14 63 10 341 fax. 146 310 337 REGON 31340800000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego oraz transportu krwi, preparatów krwiopochodnych i materiału biologicznego dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego oraz transportu krwi, preparatów krwiopochodnych i materiału biologicznego dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 Pakiety (w tym Pakiet Nr 1 obejmuje 5 pozycji). Przedmiot zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci „Szczegółowego opisu przedmiotu i zakresu zamówienia oraz wymagań jakie musi spełniać Wykonawca” stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ oraz „Projektów umów” stanowiących Załączniki Nr 7-9 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60130000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information