Dzierżawa teleinformatycznych łączy analogowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438462)

Client
Komenda Wojewódzka Policji
State
kujawsko-pomorskie
Address
85090 Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Phone
525 255 320
Fax
525 255 319
E-Mail
przetarg@bg.policja.gov.pl
Created
2019-01-11

Komenda Wojewódzka Policji

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komenda Wojewódzka Policji ul. Powstańców Wielkopolskich 7 85090 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. 525 255 320 fax. 525 255 319 REGON 9136215200000

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dzierżawa teleinformatycznych łączy analogowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierżawy przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy teleinformatycznych łączy analogowych o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Kod CPV 64200000-8 3. Zamówienie obejmuje 2 zadania, dla których Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. 4. Szczegółowy wykaz traktów i łączy dla każdego zadania, stanowiących przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Łącza analogowe muszą być zakończone na przełącznicy telekomunikacyjnej w obiektach Policji wg załącznika nr 1 (zadania nr 1-2). 6. Wykonawca może zaoferować zestawienie łącza o specjalnej tj. podwyższonej jakości wyłącznie w relacji wskazanej przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ. 7. Parametry techniczne łączy teletransmisyjnych muszą być zgodne z obowiązującymi normami tj. łącza teletransmisyjne zwykłej jakości (zgodne z normą PN-ETSIEN 300 448 i PN-ETSIEN 300 451 lub normami równoważnymi) oraz łącza teletransmisyjne specjalnej tj. podwyższonej jakości (zgodne z normą PN-ETSIEN 300 449 i PN-ETSIEN 300 452 lub normami równoważnymi).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 64200000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information