Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta Marki

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438461)

Client
Urząd Miasta Marki
State
mazowieckie
Address
05270 Marki, al. J. Piłsudskiego 95
Phone
22 7811003 wew. 660
Fax
7811378
Created
2019-01-11

Urząd Miasta Marki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miasta Marki al. J. Piłsudskiego 95 05270 Marki mazowieckie tel. 22 7811003 wew. 660 fax. 7811378 REGON 52600900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta Marki

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych przy użyciu masy mineralno-bitumicznej oraz emulsji asfaltowej i grysów. Ponadto remonty nawierzchni z elementów betonowych oraz odtworzenie terenów zielonych. Zakres prac oraz warunki jej wykonania został określone w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiących integralną część SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233220-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information