Dostawa w ramach doposażenia pracowni digitalizacji w fabrycznie nowe skanery do digitalizacji materiałów kartograficznych wraz z instalacją i konfiguracją w środowisku Zamawiającego do Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie oraz przeszkoleniem użytko

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438458)

Client
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego PAN
State
mazowieckie
Address
00818 Warszawa, ul. Twarda
Phone
226 798 841
Fax
226 206 221
Created
2019-01-11

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego PAN

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego PAN ul. Twarda 00818 Warszawa mazowieckie tel. 226 798 841 fax. 226 206 221 REGON 32585400000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa w ramach doposażenia pracowni digitalizacji w fabrycznie nowe skanery do digitalizacji materiałów kartograficznych wraz z instalacją i konfiguracją w środowisku Zamawiającego do Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie oraz przeszkoleniem użytko

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach doposażenia pracowni digitalizacji w fabrycznie nowe skanery do digitalizacji materiałów kartograficznych(skaner dziełowy A2 do skanowania zbiorów zwartych oraz skaner płaski A1 do skanowania map) wraz z instalacją i konfiguracją w środowisku Zamawiającego do Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie oraz przeszkoleniem użytkowników. CPV: 30210000-4 – Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 38520000-6 – Skanery 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48329000-0 – System obrazowania i archiwizowania 80511000-9 – Usługi szkolenia personelu Wykonawca oświadcza w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, że urządzenia w ramach przedmiotu umowy: a) posiadają dokument Deklaracji zgodności CE, potwierdzający, że oferowane przez Wykonawcę Urządzenia spełniają wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej, b) posiadają Certyfikat lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych Urządzeń z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej (potwierdzający, że urządzenia zawierają niezbędne ograniczenia w zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterów fenylowych), c) będzie na bieżąco informować o zagrożeniach mających wpływ na jakość, zakres, a w szczególności termin realizacji umowy. d) zobowiązuje się przekazać zamawiającemu bezterminową licencję do oprogramowania będącego częścią Przedmiotu umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 38520000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information