„Sukcesywna dostawa środków chemicznych do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim na rok 2019, dotycząca: Cz.A - substytutów niezbędnych do uzdatniania wody basenowej w technologii WAPOTEC®SYSTEM, Cz.B - środków chemicznych do uzdatnia

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438456)

Client
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreakcji
State
mazowieckie
Address
05850 Ożarów Mazowiecki, ul. Szkolna
Phone
22 721 03 29
Fax
22 721 03 29
www
www.plywalnia.ozarow.maz.pl
E-Mail
plywalnia@ozarow.maz.pl
Created
2019-01-11

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreakcji

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreakcji ul. Szkolna 05850 Ożarów Mazowiecki mazowieckie tel. 22 721 03 29 fax. 22 721 03 29 REGON 14038258500000 www.plywalnia.ozarow.maz.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Sukcesywna dostawa środków chemicznych do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim na rok 2019, dotycząca: Cz.A - substytutów niezbędnych do uzdatniania wody basenowej w technologii WAPOTEC®SYSTEM, Cz.B - środków chemicznych do uzdatnia

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa środków chemicznych na rok 2019 do GOSiR w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Szkolnej 2A, dotycząca: Cz.A* Substytutów niezbędnych do uzdatniania wody basenowej w technologii WAPOTEC®SYSTEM Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy dostawy substancji: 1. HydroSan lub równoważny Opis substancji – glinian kwasu krzemowego, środek wspomagający koagulację poprzez przesunięcie Potencjału Zeta, co powoduje szybszą hydrolizę a tym samym lepsze i mocniejsze kłaczkowanie. Planowane zapotrzebowanie: 1600 litrów w roku 2019. 2. HydroXan - Tetrachlorodekaoksid lub równoważny Opis substancji – oksydacyjny środek umożliwiający utworzenie w chlorowanej wodzie bezpiecznego dwutlenku chloru i pozwalający uniknąć zasolenia chlorynami i chloranami. W wodzie powstaje mieszanka chloru i dwutlenku chloru, która sprzyja chlorującemu działaniu (szybsze niszczenie bakterii) i zmniejsza ilość niepożądanych produktów ubocznych reakcji chloru (brak chloroamin oraz związków chloru z produktami moczu). Środek musi posiadać TCDO® będący istotą patentu Bergera . Planowane zapotrzebowanie: 600 litrów w roku 2019. Obydwa w/w substytuty muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Cz.B* Środków chemicznych do uzdatniania wody oraz środków do mycia i dezynfekcji powierzchni basenowej Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy dostawy niżej wymienionych substancji: 1. Kwas siarkowy 96 % Planowane zapotrzebowanie: 2380 kilogramów w roku 2019. 2. Podchloryn sodowy roztwór wodny (substancja aktywna chlor w stężeniu nie mniejszym niż 150g/dm3) Planowane zapotrzebowanie: 12000 kilogramów w roku 2019. 3. Siarczan glinu (17% Al2O3) o granulacji w przedziale 0,8 – 4,0 mm Planowane zapotrzebowanie: 2050 kilogramów w roku 2019. 4. Preparat antyglonowy (minimum substancji aktywnej 36% - maksymalna dawka cotygodniowa 100 gramów / m3) Planowane zapotrzebowanie: 210 kilogramów w roku 2019. 5. Preparat do mycia niecek i plaż basenowych (koncentrat zawierający kwas chlorowodorowy, kwas solny, kwas fosforowy) Planowane zapotrzebowanie: 385 kilogramów w roku 2019. 6. Preparat czyszcząco – dezynfekujący powierzchni sanitarnych – (preparat zawierający kwas fosforowy (ortofosforowy ), chlorek benzododecynowy, chlorek miristalkoniowy ) musi posiadać pozwolenie na obrót środkiem biobójczym Planowane zapotrzebowanie: 420 kilogramów w roku 2019. 7. Kwaśny płynny preparat do czyszczenia sanitariatów - ( preparat zawierający kwas fosforowy, biodegradalne środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji ) Planowane zapotrzebowanie: 120 kilogramów w roku 2019. 8. Płynny koncentrat do usuwania zabrudzeń pochodzenia organicznego (czyszczenie linii wodnych, basenowych kratek przelewowych) – ( koncentrat zawierający wodorotlenek sodu (zasada sodowa, wodorotlenek sodowy, soda kaustyczna ), propan-2-ol, ( izopropanol, alkohol izopropylowy ) Planowane zapotrzebowanie: 240 kilogramów w roku 2019. Wszystkie wymienione w części A i B substancje i preparaty powinny posiadać wymagane prawem atesty, karty charakterystyk lub wymagane pozwolenie na obrót na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jednostkowe wielkości opakowań wszystkich środków nie mogą przekraczać 35 kg brutto

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 24962000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Dowód wpłacenia wadium: (na część A- 2.000,00 zł, na część B – 1.000,00 zł łącznie na część A i B – 3.000,00 zł) W przypadku wniesienia wadium przelewem – dowód wpłaty wadium w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osob

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information