wywiezienie materiałów budowlanych oraz pozostałości pochodzących z rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Wschodniej 50 w Łodzi.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438452)

Client
Zarząd Lokali Miejskich
State
łódzkie
Address
90-514 Łódź, Al. Tadeusza Kościuszki 47 47
Phone
42 652 96 70
Fax
42 652 77 24
www
www.zlm.lodz.pl
E-Mail
zlm@zlm.lodz.pl
Created
2019-01-11

Zarząd Lokali Miejskich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Lokali Miejskich Al. Tadeusza Kościuszki 47 47 90-514 Łódź łódzkie tel. 42 652 96 70 fax. 42 652 77 24 REGON 36375254600000 www.zlm.lodz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: wywiezienie materiałów budowlanych oraz pozostałości pochodzących z rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Wschodniej 50 w Łodzi.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wywiezienie materiałów budowlanych oraz pozostałości pochodzących z rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Wschodniej 50 w Łodzi. Szczegółowy zakres robót do zrealizowania określony został w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45110000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information