Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Uścimów w 2019/2020 r.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438450)

Client
Gmina Uścimów
State
lubelskie
Address
21109 Stary Uścimów,
Phone
818 523 026
Fax
818 523 026
E-Mail
uscimow@wp.pl
Created
2019-01-11

Gmina Uścimów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Uścimów 21109 Stary Uścimów lubelskie tel. 818 523 026 fax. 818 523 026 REGON 54773800000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Uścimów w 2019/2020 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Uścimów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Dostarczenie worków foliowych do gromadzenia odpadów segregowanych w ilości szacunkowej ok. 97 500 szt. przez cały okres trwania umowy. Podana ilość worków foliowych do gromadzenia odpadów komunalnych stanowi wielkość orientacyjną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia worków foliowych do gromadzenia odpadów komunalnych w trakcie trwania umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90533000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information