Dostawa podłoży mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2019

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438449)

Client
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
State
zachodniopomorskie
Address
70632 Szczecin, ul. Spedytorska 42528
Phone
914 624 569
Fax
914 624 640
Created
2019-01-11

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ul. Spedytorska 42528 70632 Szczecin zachodniopomorskie tel. 914 624 569 fax. 914 624 640 REGON 29266900000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa podłoży mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2019

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa podłoży mikrobiologicznych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2019; kod CPV: 24956000-0 Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci formularza ofertowego i formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 1a i 1b do siwz), który określa potrzeby asortymentowo – ilościowe Zamawiającego w okresie do 14 grudnia 2019 r. W załączniku nr 1a i 1b określono wymogi jakie musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia. Planowany termin związania umową – do dnia 14 grudnia 2019 r. – obejmuje dostawy przedmiotu zamówienia wg odrębnych (sukcesywnych) zamówień dokonywanych przez Zamawiającego. Dostawy winny być realizowane transportem i w opakowaniach Wykonawcy (bądź producenta) do magazynu wskazanego przez Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 24956000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information