Budowa siłowni zewnętrznych na terenie placówek edukacyjnych

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438445)

Client
Miasto Gorzów Wlkp.
State
lubuskie
Address
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4 3
Phone
095 7355576
Fax
095 7355612
www
www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
E-Mail
zampubl@um.gorzow.pl
Created
2019-01-11

Miasto Gorzów Wlkp.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4 3 66-400 Gorzów Wielkopolski lubuskie tel. 095 7355576 fax. 095 7355612 REGON 210966680 www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa siłowni zewnętrznych na terenie placówek edukacyjnych

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznych na terenie pięciu, wskazanych poniżej, placówek edukacyjnych Miasta Gorzowa Wlkp. wraz z montażem tablic informacyjnych zawierających logo Budżetu Obywatelskiego. Zamówienie obejmuje pięć zamówień częściowych nr 1- nr 5. Zamówienie częściowe nr 1. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Zamenhofa 2a. Zamówienie częściowe nr 2. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Gwiaździstej 14. Zamówienie częściowe nr 3. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Śląskiej 20. Zamówienie częściowe nr 4. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej 4e. Zamówienie częściowe nr 5. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 przy ul. Dunikowskiego 5. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę. Szczegółowy zakres prac określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót , dokumentacje projektowe i Tabele Elementów Rozliczeniowych, odrębne dla każdego zadania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45212200-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : a) dla Zadań nr 1, nr 2, nr 3 i nr 5 - po 800 zł (słownie: osiemset złoty) każde zadanie b) dla Zadania nr 4 - 600 zł (słownie: sześćset złoty) 2. Wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information