Dostawa pompy z napędem spalinowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnicach.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438444)

Client
Urząd Gminy
State
świętokrzyskie
Address
28-232 Łubnice, Łubnice 66 66
Phone
015 8659236
E-Mail
drogownictwo@lubnice.eu
Created
2019-01-11

Urząd Gminy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Łubnice 66 66 28-232 Łubnice świętokrzyskie tel. 015 8659236 REGON 830409666

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa pompy z napędem spalinowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnicach.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa pompy z napędem spalinowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnicach.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34144213-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 zł słownie: (trzy tysiące złotych 00/100). 2) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 21.01.2019r. do godz. 10.00 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: •

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information