Przebudowa pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Dziecięcej na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438443)

Client
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
State
wielkopolskie
Address
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego
Phone
625 951 118
Fax
627 362 909
Created
2019-01-11

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Limanowskiego 63-400 Ostrów Wielkopolski wielkopolskie tel. 625 951 118 fax. 627 362 909 REGON 31418700000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Dziecięcej na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie pomieszczeń po Oddziale Chirurgii Dziecięcej na Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: = 34 300,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta złotych). Szczegółowe informacje dotyczace wniesienia wadium zostały zawarte w Rozdziale I

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information