Budowa linii elektroenergetycznej 15 kV stanowiącej wewnętrzną instalację Politechniki Krakowskiej na terenie Kampusu Czyżyny przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie na działkach nr 21/9, 21/103, 21/169, 21/186, 21/187, 21/188, 21/244, 21/254, 21/275, 21/276

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438432)

Client
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
State
małopolskie
Address
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 24
Phone
12 628 26 56; 628 22 20
Fax
12 6282072
www
zampub@pk.edu.pl
E-Mail
zampub@pk.edu.pl
Created
2019-01-11

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ul. Warszawska 24 24 31-155 Kraków małopolskie tel. 12 628 26 56; 628 22 20 fax. 12 6282072 REGON 00000156003300 zampub@pk.edu.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa linii elektroenergetycznej 15 kV stanowiącej wewnętrzną instalację Politechniki Krakowskiej na terenie Kampusu Czyżyny przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie na działkach nr 21/9, 21/103, 21/169, 21/186, 21/187, 21/188, 21/244, 21/254, 21/275, 21/276

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest budowa linii elektroenergetycznej 15 kV stanowiącej wewnętrzną instalację Politechniki Krakowskiej na terenie Kampusu Czyżyny przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie na działkach nr 21/9, 21/103, 21/169, 21/186, 21/187, 21/188, 21/244, 21/254, 21/275, 21/276, 21/277, obręb 0006 Nowa Huta." (I etap ): " Istniejące linie kablowe - wyłączenie z eksploatacji / odłączenie od zasilania (zgodnie z ideowym rysunkiem w załączniku nr E/1), stanowiąca linię kablową SN-15kV, typ: (3xYHdAKX 1x120 mm2), na długości trasy ok. 1400 metrów, " Projektowana linia kablowa - zastąpienie istniejących linii kablowych - nowa trasa (zgodnie z ideowym rysunkiem w załączniku nr E/2) układana w wykopie sposobem ręcznym (zgodnie z rysunkiem w załączniku nr E/3), stanowiąca linię kablową SN-15kV, typ: (3x XRUHAKXS 1x120 mm2), w wykopie o łącznej długości (wykopu) 1765 metrów, " Włączenie do eksploatacji projektowanych linii kablowych w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu oraz na rysunkach nr E/1 i E/2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (w tym również przedmiar robót) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące Załącznik nr 1 do SIWZ – do pobrania plik: Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45310000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 14 000.00 PLN

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information