Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”(P+B) pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowościach Kryg, Pagorzyna i Bednarka (Gmina Lipinki)” w ramach Projektu Par

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438424)

Client
Gmina Lipinki
State
małopolskie
Address
38-305 Lipinki, Lipinki 53
Phone
013 4477021
Fax
013 4477021 w. 42
www
www.bip.malopolska.pl/uglipinki
E-Mail
urzad@gminalipinki.pl
Created
2019-01-11

Gmina Lipinki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Lipinki Lipinki 53 38-305 Lipinki małopolskie tel. 013 4477021 fax. 013 4477021 w. 42 REGON 370440815 www.bip.malopolska.pl/uglipinki

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”(P+B) pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowościach Kryg, Pagorzyna i Bednarka (Gmina Lipinki)” w ramach Projektu Par

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (P+B) pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowościach Kryg, Pagorzyna i Bednarka (Gmina Lipinki)” w ramach Projektu Partnerskiego „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice”, w podziale na trzy części: Część 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (P+B) pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowości Kryg; Część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (P+B) pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowości Pagorzyna; Część 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (P+B) pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowości Bednarka

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233162-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Część 1 - 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych); Część 2 – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); Część 3. 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Wadium może być w

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information