Przebudowa ulic w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438418)

Client
Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o. o.
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-862 Bydgoszcz, ul. Bogdana Raczkowskiego 11 11
Phone
52 365 33 10
Fax
52 365 33 17
www
www.bppt.pl; www.bip.bpp.bydgoszcz.pl
E-Mail
daniel.rabacha@bppt.pl
Created
2019-01-11

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o. o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o. o. ul. Bogdana Raczkowskiego 11 11 85-862 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. 52 365 33 10 fax. 52 365 33 17 REGON 34001127900000 www.bppt.pl; www.bip.bpp.bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ulic w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ulic w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym z podziałem na części: Część 1 – Przebudowa skrzyżowania ul. Nowotoruńskiej z planowaną ul. Grzybową - w trybie zaprojektuj i wybuduj. Część 2 – Przebudowa układu drogowego i infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Edmunda Matuszewskiego w Bydgoszczy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) dla części 1 – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) b) dla części 2 – 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 2. Wykonawca, który nie wniósł wadium we właściwej wysokości

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information