Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438417)

Client
Urząd Miasta i Gminy Myślenice
State
małopolskie
Address
32400 Myślenice, Rynek 42591
Phone
126 392 300
Fax
126 392 305
E-Mail
info@myslenice.pl
Created
2019-01-11

Urząd Miasta i Gminy Myślenice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miasta i Gminy Myślenice Rynek 42591 32400 Myślenice małopolskie tel. 126 392 300 fax. 126 392 305 REGON 52549300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia pn.: Usługi ręcznego i mechanicznego oczyszczania miasta jest świadczenie usług obejmujących w szczególności: 1) Mechaniczne oczyszczanie ulic, 2) Usuwanie zanieczyszczeń z ulic, chodników i pozostałych terenów gminnych, 3) Bieżące utrzymywanie w czystości terenów zielonych, sąsiadujących z oczyszczanymi terenami, 4) Dbanie o należyty stan techniczny i estetyczny elementów terenów miejskich, 5) Oczyszczanie, odchwaszczanie i odśnieżanie Rynku oraz ul. Kilińskiego 6) Utrzymywanie tablic i słupów ogłoszeniowych w należyty stan estetycznym, 7) Mycie znaków drogowych,

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90610000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium należy wnieść w wysokości: 3000,00 zł (trzy tysiące złotych) Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert do godz. 10:00.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information