Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa ochrony obiektów, osób i mienia Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych przy ul. Grabiszyńskiej 105 oraz Placówki zamiejscowej w Obornikach Ślą

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438414)

Client
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
State
dolnośląskie
Address
53439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
Phone
071 3349520, 410
Created
2019-01-11

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105 53439 Wrocław dolnośląskie tel. 071 3349520, 410 REGON 29429500000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa ochrony obiektów, osób i mienia Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych przy ul. Grabiszyńskiej 105 oraz Placówki zamiejscowej w Obornikach Ślą

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa ochrony obiektów, osób i mienia Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych przy ul. Grabiszyńskiej 105 oraz Placówki zamiejscowej w Obornikach Śląskich. a) pakiet nr 1 - usługa ochrony obiektów, osób i mienia Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 105 oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych przy ul. Grabiszyńskiej 105, weryfikacja alarmów z Hotelu Thorax – Archiwum ul. Grabiszyńska 99. b) pakiet nr 2- usługa ochrony obiektów, osób i mienia Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu w Placówce Zamiejscowej w Obornikach Śląskich ul. Dunikowskiego 2-8.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79710000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł dla pakietu nr 1 i 4000,00 zł dla pakietu nr 2. 2. Wadium należy wnieść (z adnotacją WADIUM SPRAWA BZP.3810.1.2019.JK) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione tylko w

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information