Termomodernizacja i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Chwałowicach na budynek mieszkalny

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438413)

Client
Gmina Iłża
State
mazowieckie
Address
27-100 Iłża, Rynek 11 11
Phone
48 3412210
Fax
48 6163300
www
www.ilza.ornet.pl
E-Mail
ilza@ilza.pl
Created
2019-01-11

Gmina Iłża

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Iłża Rynek 11 11 27-100 Iłża mazowieckie tel. 48 3412210 fax. 48 6163300 REGON 67022332700000 www.ilza.ornet.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Termomodernizacja i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Chwałowicach na budynek mieszkalny

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Chwałowicach na budynek mieszkalny” Zakres robót: • Roboty rozbiórkowe • Roboty ziemne • Fundamenty istniejące • Fundamenty projektowane • Konstrukcje żelbetowe • Kominy • Roboty budowlane - parter • Roboty budowlane - piętro • Podłoga na gruncie • Strop nad parterem • Strop nad piętrem • Konstrukcje drewniane • Dach • Roboty wykończeniowe wewnętrzne • Roboty wykończeniowe zewnętrzne • Rusztowania • Opaska przyścienna • Stolarka i ślusarka • Zagospodarowanie terenu • Instalacja wodociągowa wewnętrzna • Kanalizacja sanitarna wewnętrzna • Instalacja c.o. • Instalacje elektryczne wewnętrzne Szczegółowy zakres prac wskazano w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących odpowiednio załączniki Nr 1, 1A i 2 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 25.01.2019r. do godz. 12:00 w wysokości 5 000,00 zł (słownie: Pięć tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information