Dostawa i wdrożenie systemu serwera faksów na potrzeby jednostek Policji garnizonu lubelskiego

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438409)

Client
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
State
lubelskie
Address
20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73 73
Phone
81 5354606
Fax
81 5354313
www
www.lubelska.policja.gov.pl
E-Mail
zamowienia@lu.policja.gov.pl
Created
2019-01-11

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ul. Narutowicza 73 73 20-019 Lublin lubelskie tel. 81 5354606 fax. 81 5354313 REGON 43068905200000 www.lubelska.policja.gov.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa i wdrożenie systemu serwera faksów na potrzeby jednostek Policji garnizonu lubelskiego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu serwera faksów na potrzeby jednostek Policji garnizonu lubelskiego. 2. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 5 do SIWZ (w stosownych załącznikach do wzoru umowy). Zamawiający wymaga akceptacji wzoru umowy w całości.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48820000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy zł 00/100). 2. Wadium może być wniesione w:  pieniądzu – przelew na konto Zamawiającego – Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie nr 72 1010

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information