Przebudowa dróg gminnych – ulica Klimka i ulica Równa w Gościcinie wraz z budową kanalizacji deszczowej

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438408)

Client
Urząd Gminy Wejherowo
State
pomorskie
Address
84200 Wejherowo, Os. Przyjaźni 6
Phone
586 779 701
Fax
586 779 700
E-Mail
sekretariat@ug.wejherowo.pl
Created
2019-01-11

Urząd Gminy Wejherowo

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Wejherowo Os. Przyjaźni 6 84200 Wejherowo pomorskie tel. 586 779 701 fax. 586 779 700 REGON 54511300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa dróg gminnych – ulica Klimka i ulica Równa w Gościcinie wraz z budową kanalizacji deszczowej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres rzeczowy do wykonania obejmuje: 1) budowę kanalizacji deszczowej w ul. Klimka w zakresie częściowym (bez wpustu WD1 oraz przykanalika na odcinku od WD1 do D01, studnia D01 objęta jest przedmiotem zamówienia); 2) przebudowę ul. Klimka w zakresie częściowym, tj. na odcinku od km 0+85,00 do km 0+998,50; 3) budowę kanalizacji deszczowej w ul. Równej w Gościcinie w zakresie częściowym; 4) przebudowę ul. Równej w Gościcinie w zakresie częściowym, tj. na odcinku od km 0+147,00 do km 0+243,90; 5) przebudowę wodociągu na skrzyżowaniu ulicy Klimka i ulicy Równej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesi

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information