Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na remont stropu pod ciągiem pieszym przed budynkiem przy ulicy K.I Gałczyńskiego 5 w Warszawie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438406)

Client
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
State
mazowieckie
Address
00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 5
Phone
22 3366126
Fax
22 3366192
www
www.zgn.waw.pl
Created
2019-01-11

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Szwoleżerów 5 00-464 Warszawa mazowieckie tel. 22 3366126 fax. 22 3366192 REGON 012547634 www.zgn.waw.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na remont stropu pod ciągiem pieszym przed budynkiem przy ulicy K.I Gałczyńskiego 5 w Warszawie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na remont stropu pod ciągiem pieszym przed budynkiem przy ulicy K.I Gałczyńskiego 5 w Warszawie

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości 200,00 zł. słownie złotych: dwieście i 00/100 podając nr postępowania „TZ-004/U/19” oraz przedmiot zamówienia. 2.Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information