Obsługa portierni budynku Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: OZ/U/18/80/TB.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438404)

Client
Politechnika Śląska
State
śląskie
Address
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A 2
Phone
32 2371334, 2371335, 2371171, 2372194
Fax
32 2371171, 2372194
www
www.polsl.pl
E-Mail
oz@polsl.pl
Created
2019-01-11

Politechnika Śląska

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Politechnika Śląska ul. Akademicka 2A 2 44-100 Gliwice śląskie tel. 32 2371334, 2371335, 2371171, 2372194 fax. 32 2371171, 2372194 REGON 000001637 www.polsl.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Obsługa portierni budynku Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: OZ/U/18/80/TB.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa portierska wraz z obsługą techniczną portierni mieszczącej się w budynku Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 22B (Centrum Nowych Technologii). 2. CPV: 98.34.11.20-2 Usługi portierskie. 3. Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż od 1-go lutego 2019 r. Zamawiający przewiduje udostępnienie miejsca świadczenia usług od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia realizacji umowy maksymalnie o kolejne 12 miesięcy. 4. Prawo opcji: a) Zamawiający informuje, iż zobowiązuje się realizować zamówienie w okresie 12 miesięcy o wartości wynikającej z Oferty. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia realizacji zamówienia maksymalnie o kolejne 12 miesięcy, tj. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do rozszerzenia zamówienia o maksymalnie 100 % jego wartości. c) Rozliczenie za kolejne okresy będzie następowało miesięcznie na podstawie ceny wskazanej przez Wykonawcę w Ofercie zgodnie z proporcjami procentowymi za poszczególne miesiące. d) O wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę najpóźniej 14 dni przed upływem pierwotnego terminu, podając Wykonawcy w treści zawiadomienia nowy termin końcowy realizacji i obowiązywania umowy. Brak sprzeciwu Wykonawcy w terminie 7 dni, strony uznają za wyrażenie zgody przez Wykonawcę.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 98341120-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information