Świadczenie usług geodezyjnych w 2019r na terenie miasta Katowice

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438402)

Client
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach
State
śląskie
Address
40381 Katowice, ul. Józefy Kantorówny
Phone
(032) 256 99 01
Fax
(032) 256 98 47
www
www.mzum.katowice.pl
E-Mail
przetargi@mzum.katowice.pl
Created
2019-01-11

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ul. Józefy Kantorówny 40381 Katowice śląskie tel. (032) 256 99 01 fax. (032) 256 98 47 www.mzum.katowice.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług geodezyjnych w 2019r na terenie miasta Katowice

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Świadczenie usług geodezyjnych w 2019r na terenie miasta Katowice

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71355000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 PLN (słownie: czterytysiącezłotych00/100) przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 21.01.2019 r. do godz. 09:55.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information