Remont - modernizacja toalet i węzłów sanitarnych w budynku MNiSW

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438396)

Client
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
State
mazowieckie
Address
00-529 Warszawa, Wspólna 1
Phone
+48225292738
Fax
+48225292780
Created
2019-01-11

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wspólna 1 00-529 Warszawa mazowieckie tel. +48225292738 fax. +48225292780 REGON 140533156

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont - modernizacja toalet i węzłów sanitarnych w budynku MNiSW

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest remont - modernizacja toalet i węzłów sanitarnych w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z dokumentacją projektową, z uwzględnieniem dostawy i montażu wszystkich niezbędnych materiałów budowlanych i wyposażenia. Realizacja zamówienia będzie obejmowała grupy robót: 1) roboty rozbiórkowe i demontażowe obejmujące głównie: a) demontaż istniejącej ceramiki i armatury łazienkowej, kratek ściekowych, elementów wyposażenia łazienek itp., b) demontaż kabin sanitarnych, c) demontaż sufitów podwieszanych, d) demontaż elementów istniejących instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacyjnej, e) wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, f) wywóz gruzu i zdemontowanych elementów wyposażenia i instalacji; 2) roboty wykończeniowe obejmujące głównie: a) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, b) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, c) izolacje przeciwwilgociowe, d) montaż drzwi oraz parapetów, e) układanie posadzek płytkowych (terakota), f) licowanie ścian płytkami ceramicznymi (glazura), g) malowanie ścian i sufitów, h) montaż sufitów podwieszanych; 3) montaż nowego wyposażenia obejmujący głównie: a) montaż ceramiki, armatury, podajników mydła, papieru, luster itp., b) montaż specjalnego wyposażenia dla osób niepełnosprawnych; 4) roboty w zakresie instalacji sanitarnych: a) montaż nowych elementów wentylacji, takich jak: przewody wentylacyjne stalowe, przepustnice, zawory wentylacyjne itp., b) montaż nowych elementów kanalizacyjnych, a w szczególności rur i podejść z PVC, wpustów podłogowych itp., c) montaż nowych elementów instalacji wodnej, takich jak: rurociągipolipropylenowe (PP), zawory kulowe, zawory odcinające itp., d) montaż nowych elementów centralnego ogrzewania, a w szczególności: grzejników płytowych stalowych, rur przyłączeniowych, zaworów termostatycznych itp., e) wykonanie sprawdzenia zamontowanych instalacji, w tym: prób ciśnieniowych, szczelności i płukania oraz pomiary instalacji elektrycznej oraz wentylacji; 5) roboty w zakresie instalacji elektrycznych: a) montaż tablic elektrycznych b) montaż tras kablowych i ich elementów, c) montaż kabli zasilających i siłowych, d) montaż instalacji i elementów oświetlenia, e) montaż instalacji wyrównawczych, f) montaż instalacji przywoławczej, g) powykonawcze pomiary instalacji elektrycznej i oświetlenia; 6) jak również inne roboty, których konieczność wykonania pojawi się w trakcie realizacji umowy, w tym odtworzeniowo instalacja ppoż.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45400000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information