Zakup wraz z dostawą pięciu sztuk fabrycznie nowych samochodów

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438395)

Client
"Miejska Infrastruktura" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
State
małopolskie
Address
30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 35 35
Phone
122575201
Fax
122575203
www
www.mi.krakow.pl
E-Mail
zputaj@mi.krakow.pl
Created
2019-01-11

"Miejska Infrastruktura" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Section I - The contracting

I.1) Name and address: "Miejska Infrastruktura" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kalwaryjska 35 35 30-504 Kraków małopolskie tel. 122575201 fax. 122575203 REGON 12307542200000 www.mi.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup wraz z dostawą pięciu sztuk fabrycznie nowych samochodów

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: W zakresie pierwszej części zamówienia: zakup i dostawa dwóch sztuk samochodów typu KOMBIVAN. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone samochody na okres minimum 24 miesięcy. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do wykupienia (na własny koszt) ubezpieczenia OC i AC wszystkich dostarczonych samochodów na okres 24 miesięcy i dokonania rejestracji samochodów w imieniu Zamawiającego. W zakresie drugiej części zamówienia: zakup i dostawa trzech sztuk samochodów typu FURGON. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone samochody na okres minimum 24 miesięcy. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do wykupienia (na własny koszt) ubezpieczenia OC i AC wszystkich dostarczonych samochodów na okres 24 miesięcy i dokonania rejestracji samochodów w imieniu Zamawiającego. Szczegółowa specyfikacja, wymagania minimalne oraz warunki dostawy samochodów zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz we Wzorze Umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34110000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information