Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3438394)

Client
Urząd Gminy Sośnie
State
wielkopolskie
Address
63435 Sośnie, ul. Wielkopolska 47
Phone
627 393 910
Fax
627 393 933
Created
2019-01-11

Urząd Gminy Sośnie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Sośnie ul. Wielkopolska 47 63435 Sośnie wielkopolskie tel. 627 393 910 fax. 627 393 933 REGON 54803400000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku Zespołu Szkół w Pawłowie z Oddziałem Zamiejscowym w Chojniku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez ściany zewnętrzne: - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grafitowym frezowanym gr. 20 [cm] o współ. przewodzenia ciepła λ = 0,031 [W/(mK)] - ocieplenie cokołu budynku oraz ścian fundamentowych na głębokość 1,00m styropianem wodoodpornym EPS 036 o współczynniku λ = 0,036 [W/(mK)] gr. 15 [cm] 2. Wymiana stolarki okiennej - wymiana wszystkich okien na nowe z PCV o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 [W/ (m2K)], w komplecie z nawiewnikami higrosterowanymi montowanymi fabr. Ciepły montaż okien – montaż okien poza licem ściany nośnej w grubości ocieplenia za pomocą systemu konsoli nośnych mocowanych do muru wokół okna. Warstwa ocieplenia zachodzi 5 [cm] na ramę okienną. 3. Wymiana stolarki drzwiowej - wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych na nowe aluminiowe i stalowe o współczynnikach przenikania ciepła: dla drzwi zewn. szkoły U=1,3 [W/(m2K)]; dla drzwi technicznych do zaplecza kuchennego oraz drzwi do mieszkania U=1,3 [W/(m2K)]; dla drzwi balkonowych U=0,9 [W/(m2K)]; dla drzwi do kotłowni U=1,5 [W/(m2K)]. Warstwa ocieplenia zachodzi 5 [cm] na ramę drzwiową 4. Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez stropodach - stropodach wentylowany ocieplony granulatem z wełny mineralnej gr. 20 cm o współ. przewodzenia ciepła λ = 0,038 [W/(mK)] 5. Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi: - Strop nad kotłownią: ocieplenie stropu od spodu z wełny mineralnej gr. 13 cm o współ. przewodzenia ciepła λ = 0,036 [W/(mK)] - Ściany wewnętrzne kotłowni: ocieplenie z wełny mineralnej gr. 20 cm o współ. przewodzenia ciepła λ = 0,036 [W/(mK)] 6. Usprawnienie instalacji centralnego ogrzewania - wymiana kotła miałowego na kocioł na pelet o mocy 55 kW, demontaż istniejącej instalacji, montaż m. in. nowych grzejników (ok. 40 szt.), montaż nowych przewodów wraz z izolacją termiczną, montaż zaworów termostatycznych (ok. 40 szt.), montaż regulatorów stałej różnicy ciśnienia pod pionami, regulację hydrauliczną instalacji c.o. 7. Usprawnienie instalacji c.w.u. - montaż nowej instalacji ciepłej wody użytkowej z recyrkulacją oraz z nowym zbiornikiem o poj. 200l. Nowa instalacja c.w.u. zasilana z nowego kotła na pellet o mocy 55 kW. Piony i rury rozprowadzające schowane w bruzdach w ścianie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45321000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information